Livskraft skapar vi tillsammans

Landsbygdens dragningskraft uppstår ofta av kärleken till viltet. Den förenar, skapar samhörighet och får oss att göra goda gärningar.

Bilder Tero Salmela och Ville Kankare

Publicerad7.3.2023

Landsbygdens dragningskraft uppstår av de fina möjligheter till fritidsintressen, den trevliga och viltrika miljön och av invånarnas vi-anda. Den gemensamma nämnaren är ofta jakten och kärleken till viltet. De förenar likasinnade och lockar dem som har flyttat till stan tillbaka till rötterna.

Till dragningskraften hör också starka känslor. Upplevelserna som viltet och jakten bjuder på. Livets höjdpunkter. De får jägarna att samlas kring brasan och till talko – med förenade krafter.

Med blicken på framtiden

Den upplysta jägaren tar ansvar och vårdar jaktens framtid. Vi ska följa med viltstammarna, dimensionera jakten rätt och vårda livsmiljöerna. Ensam är inte stark – vi ska samarbeta!

Att göra tillsammans gör oss starkare – det blir fler par händer som gör. Exemplets makt är stark. Därför ska vi berätta om våra goda gärningar för viltet och berömma dem som gör sådana.

Tillsammans spanar vi in i framtiden, ut i viltrika landskap. Hoppet om någonting bättre får oss att lägga manken till.

Det kan till och med behövas ett omtänk beträffande attityderna. Jagar vi hållbart? Hur kan vi tillsammans göra livet bättre för viltet genom viltvård, mångfald, fredade områden och fredade arter?

Den starka vi-andan i bygemenskapen ökar förutsättningarna för viltvård i landsbygdslandskapet.

Samarbetet öppnar dörrar

Samarbetet känner knappt några gränser. Det är en bärande kraft när vi vårdar livsmiljöer över stora arealer – på åkrar, i skogar, vid sjöar. Samarbetet skapar möjligheter att inkludera också andra marker än dem som ägs av jägare.

För fältviltet är mångfalden ett livselixir. Tillsammans skapar vi ett nätverk av viltåkrar, skyddszoner, åkerholmar, vintertäcken av växtlighet och traditionella biotoper.

Igenslyade gamla strandåkrar kan utmärkt väl förvandlas till viltåkrar. På talko kan vi kapa topparna av granar och videsnår utmed åkerkanter.

Det är förnuftigt att tillsammans ta ansvar för byns gemensamma sjöar och vattendrag. Vi håller efter vassruggarna och iståndsätter strandängarna. Vi jagar de små rovdjuren och gör konstbon för sjöfåglarna.

Bygemenskapen kan även sätta kraft bakom det viltvänliga skogsbruket genom att skapa stora helheter. Kom ihåg att vara ett föredöme! Vi sparar viltsnår och undervegetation, och vårdar risskikt och blandbestånd. Vi låter kärr och övergångszoner vara tillräckligt slutna. Vi iståndsätter myrar som har dikats ut i onödan. Av kärlek till viltet.

Se videon

Kainasto i Kauhajoki utgör ett modellexempel på utmärkt samarbete mellan jägare och markägare.

Mera om samma ämne