Elinvoima syntyy yhdessä

Maaseudun vetovoima syntyy usein rakkaudesta riistaan. Se yhdistää, luo yhteishenkeä ja saa tekemään hyvää.

Kuvat Tero Salmela ja Ville Kankare

Julkaistu7.3.2023

Maaseudun vetovoima syntyy hyvistä harrastusmahdollisuuksista, viihtyisästä ja riistarikkaasta elinympäristöstä ja asukkaiden hyvästä yhteishengestä. Yhteisenä nimittäjänä on usein rakkaus riistaan ja metsästykseen. Se yhdistää samanhenkiset ja tuo kaupunkiin muuttaneet juurilleen.

Vetovoimaan kuuluu vahvoja tunteita. Elämyksiä, joita riista ja metsästys tarjoavat. Elämän kohokohtia. Se kokoaa metsästäjät ja maanomistajat talkoisiin – saa puhaltamaan yhteen hiileen.

Katse tulevaisuuteen

Valistunut metsästäjä kantaa vastuuta ja huolehtii metsästyksen tulevaisuudesta. Tarvitaan riistakannan seurantaa, oikein mitoitettua metsästystä ja elinympäristöjen hoitoa. Yksin ei pärjää – tarvitaan yhteistyötä.

Yhdessä tekeminen voimaannuttaa – tekevät kädet monistuvat. Esimerkin voima on vahva. Siksi on hyvä kertoa ääneen riistan hyväksi tehdyistä toimista ja antaa arvostusta tekijöille.

Yhdessä kiikaroidaan tulevaisuuteen, riistarikkaaseen maisemaan. Toivo paremmasta saa pinnistelemään.

Asenteitakin voi olla tarvetta miettiä uudelleen. Onko metsästyksemme kestävää? Miten yhdessä lisäämme riistan elinmahdollisuuksia riistanhoidon, monimuotoisuuden, rauhoitusalueiden ja tarvittaessa myös lajien rauhoituksen kautta?

Kyläyhteisön hyvä yhteishenki parantaa maalaismaiseman riistanhoitomahdollisuuksia.

Yhteistyö avaa ovia

Yhteistyön mahdollisuudet ovat laajat. Se on kantava voima, kun hoidetaan elinympäristöjä laajasti – pelloilla, metsissä ja vesillä. Yhteistyö luo mahdollisuuden saada mukaan myös muiden kuin metsästäjien omistamia maita.

Peltoriistalle monipuolisuus on mannaa. Yhdessä luodaan riistapeltojen, suojavyöhykkeiden ja -saarekkeiden, talviaikaisen kasvipeitteisyyden ja perinnebiotooppien verkosto.

Riistapeltoverkostoa on hyvä kehittää pusikoituneisiin rantapeltoihin. Talkoilla voi latvoa kuusia ja pajukoita peltojen reunuksilta.

Kylän yhteisistä vesialueista kannattaa kantaa vastuuta yhdessä. Ei päästetä ruovikoita umpeutumaan ja kunnostetaan rantaniityt. Pidetään pienpedot kurissa ja tehdään keinopesiä vesilinnuille.

Riistametsänhoitoonkin yhteisö tuo voimaa laajojen kokonaisuuksien kautta. On tärkeää näyttää itse mallia. Jätetään riistatiheikköjä ja alikasvosta. Vaalitaan varvustoa ja sekapuustoisuutta. Säilytetään korvet ja vaihettumisvyöhykkeet peitteisinä. Ennallistetaan turhaan ojitetut suot. Rakkaudesta riistaan.

Katso video

Kauhajoen Kainastolla maanomistajat ja metsästäjät tekevät laajaa yhteistyötä, jotta riista menestyy 4000 hehtaarin peltomaisemassa.