Om björnen försöker gräva sig in under elstängslet faller stolparna lätt omkull. Här råder det inga tvivel om gärningsmannens identitet!

Björnar som plågar biodlare

I de nya björnmarkerna har inte alla hunnit gardera sig mot skador och björnarna har under de senaste åren gjort avsevärd skada på binäringen.

Text Teemu Lamberg Bild Mari Tervonen

Publicerad27.6.2022

Björnstammen har i enlighet med förvaltningsplanen expanderat till nästan hela landet. De tätaste populationerna finner vi fortsättningsvis i landets östra delar, men björnarna har blivit fler också i de södra och mellersta delarna.

Större delen av biodlarna finns söder om linjen St Michel-Vasa.

Året 2021 noterades sammanlagt 88 fall av björnskador på biodlingar (130 fall året 2020). Ersättningarna uppgick till sammanlagt 118 000 euro (168 000 euro året 2020).

Om en skada inträffar

En biodlare med bin som huvudsyssla tittar till bikuporna ungefär en gång i veckan. Men där emellan hinner björnen i värsta fall fördärva hela odlingen. När odlaren upptäcker en skada ska hen omedelbart kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i kommunen.

Myndigheten rapporterar skadan och bedömningen av den till jaktvårdsföreningen och identifierar skadegöraren tillsammans med jv-föreningens skadegranskare. Be gärna jv-föreningens rovdjurskontaktperson att också granska skadan och anteckna observationen i Tassen-systemet. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet bedömer skadans omfattning och hjälper biodlaren med ansökningen om ersättning.

Biodlaren beviljas ersättning för skadorna som björnen har vållat om värdet överskrider 170 euro per kalenderår. I regel räcker det med en enda skada för att nå gränsen.

Stängsel skyddar mot skador

Det bästa sättet att skydda bikupor från björn är med ett elektriskt stängsel.

Finlands viltcentral skaffar stängslen med ett särskilt bidrag som jord- och skogsbruksministeriet har beviljat och odlarna kan beställa stängslen direkt från Farmcomp Ab.

Stängslet med tillbehör levereras några dagar senare och paketet innehåller elaggregatet, plaststolparna och elbanden. Strömkällan och hörnstolparna av trä ordnar odlaren själv.

Större delen av björnarna respekterar ett fungerande elstängsel och lämnar biodlingen i fred. Somliga individer kan dock bli så sugna på honung att de försöker gräva sig in. Det är därför viktigt att underhålla stängslet och regelbundet mäta spänningen.

Oftast inträffar skadorna på våren, vilket betyder att stängslet måste aktiveras innan de hungriga nallarna kliver ur idet.

Stängslet ska vara draget minst en meter från bikuporna, elaggregatet och batteriet. Bild: Anneli Salonen

Övriga metoder

Som en första hjälp för en oskyddad odling kan man förse den med ett otvättat plagg och en radio som sänder prat oavbrutet. Utan störningar återvänder björnen gärna till den demolerade odlingen så länge där finns honung.

Somliga individer låter sig inte avskräckas av en elstöt. Om en björn orsakar orimligt stor skada och inga andra avskräckningsmetoder hjälper kan biodlaren lämna in en ansökan om dispens för att fälla björnen till Finlands viltcentral. Dispensen är alltid det sista alternativet när ingenting annat biter.

Vi rekommenderar att man för höstens björnjakt riktar de stamvårdande dispenserna till problemindivider av det här slaget.

Låt bli att locka björnen!

Djurfotografering med viltkameror har blivit allt vanligare. Man lockar björnarna till kameran på olika sätt, också med honung. Lockandet är tanklöst eftersom man samtidigt ökar riskerna för att biodlingarna i trakten ska få ovälkommet besök.