Ändringar i observerandet av hjortar – exaktare siffror på stammen

Hittills har jägarna kunnat anteckna observationer av vitsvanshjort i Oma riista för eget bruk. Från och med i höst samlar vi in observationerna med en ny standardiserad metod som liknar insamlingen av älgobservationer. För hjortobservationernas del kommer varje hjortjägare att spela en viktig roll.

Text Eerojuhani Laine och Pirkka Peltonen, Finlands viltcentral; Sami Aikio, Naturresursinstitutet  Bild Hannu Huttu

Publicerad8.9.2021

För förvaltningen av hjortstammen är det avgörande att ha så exakta siffror som möjligt på hjortarna. Vi har jobbat i projektform med att utveckla det här under de tre senaste åren. Vi har velat försäkra oss om att vi samlar in data på bästa tänkbara sätt, så att informationen också går att använda vid uppskattandet av stammen. Alltså beslöt vi oss för observationer gjorda under pågående jakt, som ger oss ytterligare data om stammens köns- och åldersstruktur. Vi utredde även viltkamerorna och DNA-metoderna, men stannade för att antecknandet av observationer är den bästa lösningen för datainsamling på nationell nivå.

Hur och vilka observationer antecknas?

För älgjägare är det redan vardagsmat att anteckna observationer i Oma riista. För antecknandet av hjortobservationer är principen den samma, men observationerna passerar inte jaktledaren för godkännande. Varje jägare sköter sitt eget antecknande och gör det under rollen som Kontaktperson.

Antecknandet av observationer kräver att jägaren hör till en jaktförening i Oma riista och är med i en grupp som är länkad till en giltig jaktlicens. Det lättaste sättet att anteckna är i Oma riistas mobilapp, till exempel efter en kväll på vaktjakt eller en dag på passet. Det går förstås också att sköta antecknandet på datorn. I likhet med älgobservationerna blir de antecknade observationerna synliga för samtliga medlemmar i föreningen.

Synobservationerna av hjort antecknas och fördelas på bock, hind, kalv och oidentifierad. Varje jägare svarar själv för sitt antecknande och noterar hjortarna som han själv ser på jakt. När noteringen görs är det särskilt viktigt att komma ihåg att tillfoga att observationen gjordes under en hjortjakt. På en sällskapsjakt spelar det ingen roll om samma hjort blir antecknad flera gånger.

Observationer gjorda av jaktgäster och jägare utan Oma riista kan utelämnas eller så låter man någon annan göra det för dem. Observationerna som noteras av en annan jägare hamnar förstås i hans eller hennes logg. Viktigt är också att inte anteckna selektivt utan att notera samtliga hjortobservationer som görs under jaktdagen.

Jaktsäsongen på vitsvanshjort har börjat och antalet jaktlicenser för landet som helhet är rekordstort – igen. Vi uppmanar jägarna till en rekordstor avskjutning och dessutom varje hjortjägare att anteckna sina hjortobservationer under pågående jakt. Om det är någonting du undrar över så kontakta Oma riistas helpdesk eller älghushållningsområdesplaneraren i din region.

Hur används observationsinformationen?

Den här informationen kommer att användas på flera nivåer; på föreningsnivå, vid viltcentralsregionernas planering av den jaktliga beskattningen, i älghushållningsområdena för exaktare siffror på hjortarna samt på nationell nivå för uppskattningen av stammens storlek och struktur. Observationsrapporterna kompletterar avskjutningsrapporteringen som redan finns i Oma riista.

Oma riista-användarna kan läsa de här rapporterna genom att följa följande steg.

1. Välj din egen förening

2. Välj mellanbladet RAPPORTER

3. Välj arten Vitsvanshjort

4. Nu kan du bläddra genom Naturresursinstitutets omfattande rapportering

Så antecknar du en observation i mobilen

1. Välj ”Ny observation”
2. Välj ”Vitsvanshjort” som art och ”I samband med hjortjakt”
3. Välj jaktsätt och anteckna hjortarna du såg
4. Observationerna visas i din viltlogg