Valkohäntäpeurahavainnointi muuttuu ja kanta-arvio tarkentuu

Tähän asti metsästäjät ovat pystyneet kirjaamaan havaintoja valkohäntäpeurasta Oma riista -palveluun omaan käyttöönsä. Tästä syksystä lähtien havaintoja kerätään uudella vakioidulla menetelmällä, joka muistuttaa hirvihavaintojen keräämistä – valkohäntäpeurahavaintojen osalta vastuu on jokaisella peuranmetsästäjällä.

Teksti Eerojuhani Laine ja Pirkka Peltonen, Suomen riistakeskus; Sami Aikio, Luonnonvarakeskus  Kuva Hannu Huttu

Julkaistu8.9.2021

Tarkka kanta-arvio on tärkeä tekijä valkohäntäpeurakannan hallinnassa. Sitä on kehitetty kolmen viime vuoden ajan koska haluttiin varmistua, että käyttökelpoista tietoa kerätään parhaalla mahdollisella tavalla. Niinpä päädyttiin jahdin yhteydessä tehtyihin havaintoihin, joilla saadaan lisätietoa kannan sukupuoli- ja ikärakenteesta. Myös riistakameroita ja DNA-menetelmiä selvitettiin, mutta havaintojen kirjaaminen nähtiin valtakunnallisen tiedonkeruun kannalta parhaana ratkaisuna.

Miten ja mitkä havainnot käytännössä kirjataan?

Havaintojen syöttäminen Oma riistaan on hirvenmetsästäjille tuttua puuhaa. Valkohäntäpeurahavaintoja kirjatessa perusperiaate on sama, mutta havainnot eivät kulje metsästyksenjohtajan hyväksyttäväksi. Jokainen metsästäjä vastaa itse havaintojen kirjaamisesta ja kirjaukset tehdään yksityishenkilö -roolin alla.

Havaintojen kirjaamisen edellytyksenä on, että metsästäjä kuuluu Oma riistassa metsästysseuraan ja on lisättynä ryhmään, joka on linkitetty voimassa olevaan pyyntilupaan. Helpoiten havainnon kirjaaminen onnistuu Oma riista -mobiilisovelluksella heti kytisillan tai passituksen päätteeksi. Havainnon pystyy kirjaamaan myös tietokoneella selainversiossa. Kirjatut havainnot tulevat hirvihavaintojen tapaan näkyviin kaikille seuran jäsenille.

Peuroista kirjataan näköhavaintoja ja ne jaotellaan uroksiin, naaraisiin, vasoihin ja tunnistamattomiin. Jokainen metsästäjä vastaa havaintojensa merkitsemisestä kirjaten jahdissa itse näkemänsä eläimet.

Havaintoa kirjatessa on erityisen tärkeää muistaa merkitä havainnon tapahtuneen ”Peuran metsästyksen yhteydessä”. Seuruejahdeissa ei ole merkitystä, vaikka sama eläin tulisi kirjatuksi useampaan kertaan. Jahtivieraiden ja Oma riistaa käyttämättömien metsästäjien havainnot voidaan jättää kirjaamatta tai joku voi tehdä kirjaukset heidän puolestaan. Tällöin toisen metsästäjän tekemät havainnot kirjautuvat kuitenkin kirjaajan omaan lokiin. Tärkeää on kirjata havainnot valikoimatta, eli jahtipäivän ajalta kirjataan kaikki tehdyt valkohäntäpeurahavainnot.

Jo käyntiin pyörähtäneen metsästyskauden valkohäntäpeuran pyyntilupamäärät ovat valtakunnallisesti ennätyssuuret – jälleen kerran. Ennätyssuurten saaliiden ohessa haastetaan jokainen peuran metsästäjä kirjaamaan havaintoja peurajahdin yhteydessä. Mikäli kysymyksiä herää, olkaa yhteydessä Oma riistan neuvontapalveluun tai alueenne hirvitalousaluesuunnittelijoihin.

Mitä lisätietoa havainnoista muodostuu?

Lisätietoa tulee sekä seuratasolle, että laajemmin riistakeskusalueiden metsästysverotuksen suunnitteluun, sekä toisaalta valtakunnalliseen kanta-arvioon ja edelleen tarkempiin hirvitalousaluekohtaisiin valkohäntäpeura-arvioihin. Havaintoraportit täydentävät Oma riistassa jo entuudestaan olevaa saalisraportointia.

Oma riistan käyttäjillä on mahdollisuus päästä tutustumaan raportteihin seuraavilla askeleilla.

1. Valitse oma seurasi

2. Valitse välilehti ”RAPORTIT”

3. Valitse lajiksi valkohäntäpeura

4. Pääset selaamaan kattavaa Luonnonvarakeskuksen tuottamaa raportointia

 

Havaintokirjaus mobiilisovelluksella

1. Valitse ”Uusi havainto”
2. Valitse lajiksi ”Valkohäntäpeura” ja ”Peuran metsästyksen yhteydessä”
3. Valitse metsästystapa ja kirjaa havaitsemasi eläimet
4. Havainnot näkyvät riistalokissasi