Skolning av hund för lodjursjakt och jakthundsprovet
Svar på frågor

Bild Getty Images

Publicerad8.11.2021

I enlighet med jaktlagens 41 a § börjar den stamvårdande jakten på lodjur som förut den första december och pågår till den sista februari. I renskötselområdet inleddes jakten den första oktober och avslutas likaså den sista februari.

De ofta ställda frågorna rör skolningen av en hund för lodjursjakt och jaktprovet som ordnas för en sådan hund.

Samtliga våra stora landlevande rovdjur är i princip fredade, men avsteg från fredningen – detta gäller både störning och fällning – är under vissa omständigheter tillåtna. För de stora rovdjuren kan Finlands viltcentral bevilja separat dispens för skolning och jaktprov enbart för björnarbete och björnprov.

Av ovannämnda skäl beviljas därför ingen separat dispens för lodjur. I anslutning till en stamvårdande jakt på lodjur får dock en hund skolas och hundprov ordnas. Då ska jägarna naturligtvis ha en eller flera oanvända dispenser för stamvårdande lodjursjakt i dispensområdet.