Koirakokeet ja -koulutus
Ilveksen metsästäjät huomio!

Kuva Getty Images

Julkaistu8.11.2021

Metsästyslain 41 a §:n mukainen ilveksen kannanhoidollinen metsästys alkaa totuttuun tapaan 1. joulukuuta ja kestää helmikuun loppuun saakka. Poronhoitoalueella pyynti on alkanut jo 1. lokakuuta ja päättyy samaten helmikuun lopussa.

Ilveksen metsästykseen käytettävän koiran koulutus ja sellaisille järjestettävä metsästyskoe herättää usein kysymyksiä.

Maasuurpetomme ovat kaikki lähtökohtaisesti rauhoitettuja, mutta niiden rauhoituksesta – koskien sekä häirintää että tappamista – voidaan tietyin edellytyksin poiketa. Suurpetojen osalta voidaan Suomen riistakeskuksen linjauksen mukaisesti myöntää erillinen koulutusta ja metsästyskoetta koskeva poikkeuslupa vain koirien kouluttamiseksi karhutyöskentelyyn ja -kokeisiin.

Näin ollen erillistä poikkeuslupaa ei ilveksen osalta myönnetä. Ilveksen kannanhoidollisen metsästyksen yhteydessä voidaan kuitenkin koiraa kouluttaa ja myös koirakoe järjestää. Tällöin on luonnollisesti oltava kyseisellä poikkeuslupa-alueella käyttämätön lupa tai lupia ilveksen kannanhoidolliseen metsästykseen.