Så här stänger du hjortdjurs­licensen och betalar
Enklast i tjänsten Oma riista

Publicerad10.1.2022

Innehavaren av en hjortdjurslicens ska till Finlands viltcentral anmäla resultatet av den jakt som har bedrivits med stöd av licensen (=stänga licensen) samt betala licensavgiften inom sju dagar sedan djuren som anges i licensen har fällts.

Om alla djur inte har fällts ska anmälningen göras inom sju dygn efter att fredningstiden har börjat. Enklast sköter du detta i tjänsten Oma riista.

Varje licensdeltagare gör en avslutningsanmälan

I tjänsten Oma riista ska varje licensdeltagare anmäla att han eller hon avslutar sin jakt. Anmälningen görs separat för varje hjortdjursart som anges i licensen.

Licensinnehavaren stänger och betalar

Licensinnehavaren eller kontaktpersonen för licensen kan inte stänga licensen förrän samtliga deltagare har avslutat sin jakt.

För att stänga licensen ska innehavaren eller kontaktpersonen logga in på Oma riista och välja vyn Tillståndets huvudanvändare. Licensen stängs och betalas i den här vyn (bild).

Licensavgiften bestäms utgående från antalet fällda djur. Licensen stängs och licensavgiften betalas separat för varje hjortdjursart som anges i licensen.

Ytterligare uppgifter och närmare anvisningar om hur du stänger och betalar i Oma riista: https://www.riistainfo.fi/sv/oma-riista-anvisningar/.

Vyn Licensens huvudanvändare i Oma riista. Licensinnehavaren eller kontaktpersonen för licensen, dvs huvudanvändaren, stänger licensen (1) när samtliga licensdeltagare har avslutat sin jakt. Han betalar därefter licensavgiften (2), vars storlek bestäms utgående från antalet fällda djur. Licensen stängs separat för varje hjortdjursart som anges i jaktlicensen.

Den som inte använder tjänsten Oma riista betalar licensavgiften med en betalningsblankett och returnerar det ifyllda kortet för älguppgifterna. Med beslutet som skickas på papper följer en blankett för betalningen av licensavgiften. Ange det rätta referensnumret när du betalar eftersom numret styr inbetalningen till rätt jaktlicens och djurart.