Hirvieläinten pyyntiluvan sulkeminen ja luvan maksaminen
Vaivattomimmin Oma riista -palvelussa

Julkaistu10.1.2021

Hirvieläinten pyyntiluvan saajan on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle pyyntiluvan nojalla tapahtuneen metsästyksen tuloksesta (=suljettava lupa) sekä maksettava pyyntilupamaksu seitsemän vuorokauden kuluessa pyyntiluvassa mainittujen eläinten tultua pyydystetyiksi.

Jos eläimiä on jäänyt pyydystämättä, tulee ilmoitus tehdä seitsemän vuorokauden kuluessa rauhoitusajan alkamisesta. Vaivattomimmin asiat hoituvat Oma riista -palvelussa.

Lupaosakas tekee päättymisilmoituksen

Oma riista -palvelussa kukin lupaosakas ilmoittaa oman metsästyksensä päättymisestä. Päättymisilmoitus tehdään jokaisen pyyntiluvassa mainitun hirvieläinlajin osalta erikseen.

Luvan saaja sulkee ja maksaa

Luvan saaja tai luvan hallinnollinen haltija voi sulkea luvan vasta, kun kaikki lupaosakkaat ovat päättäneet metsästyksensä.

Sulkeakseen luvan, luvan saaja tai hallinnollinen haltija kirjautuu Oma riista -palveluun ja valitsee luvan pääkäyttäjän tehtävän. Lupa sekä suljetaan että maksetaan pääkäyttäjänäkymässä (kuva).

Pyyntilupamaksu määräytyy kaadettujen eläinten lukumäärän perusteella. Pyyntilupa suljetaan ja pyyntilupamaksu maksetaan kunkin pyyntiluvassa mainitun hirvieläinlajin osalta erikseen.

Lisätietoa ja tarkemmat ohjeet pyyntiluvan sulkemisesta ja maksamisesta Oma riista -palvelussa: www.riistainfo.fi/oma-riista-ohjeet/

Pyyntiluvan pääkäyttäjän näkymä Oma riistassa. Luvan saaja tai hallinnollinen haltija, eli luvan pääkäyttäjä, sulkee luvan (1), kun kaikki lupaosakkaat ovat ensin päättäneet metsästyksensä, ja maksaa pyyntilupamaksun (2), jonka suuruus määräytyy kaadettujen eläinten lukumäärän perusteella. Pyyntilupa suljetaan kunkin pyyntiluvassa mainitun hirvieläinlajin osalta erikseen.

Mikäli Oma riista -palvelua ei käytetä, tulee pyyntilupamaksu maksaa maksulomakkeella sekä palauttaa täytetty hirvitietokortti. Paperilla toimitetun päätöksen mukana tulleella pyyntilupamaksulomakkeella maksettaessa on ehdottomasti käytettävä oikeaa viitenumeroa, jonka perusteella maksut kohdistetaan oikeaan pyyntilupaan ja eläinlajiin.