Så här gör du en utmärkt Oma riista-karta

Den rätta tiden att uppdatera jaktföreningens kartor är nu. Du behöver en dator, arrendeavtalen och kanske också det föregående licensbeslutet. Samt naturligtvis rollen som Oma riista-kontaktperson!

Text Lauri Itkonen

Publicerad7.3.2023


Börja med kartinställningarna

Börja med att klicka ”Grundkarta” i menyn för inställningar. Det är nästan alltid det bästa valet om du ska redigera eller kontrollera kartor. Inställningen visar föreningens arrendemarker i grönt medan det oarrenderade är ljust. Samtidigt ser du också täckningsfel, vägar och vattendrag på den redigerade kartan. 

 


Byt jaktår till 2023-2024

Gör inte redigeringen på fjolårets karta utan byt till jaktåret som ansökningen gäller, det vill säga till 2023-2024. Det lättaste sättet att ta fram det nya jaktåret och kartan är att klicka ”Funktioner /Kopiera”. 

Ibland är det ändå förnuftigast att börja kartjobbet från början: ”+ Lägg till område”. Det här gäller i synnerhet om kartan har redigerats
och kopierats under tidigare år och blivit en röra. 

 


Följande steg: ”Uppdatera området!”

En för jaktföreningen viktig funktion är att lantmäteriverket uppdaterar kartmaterialet. Meddelandet om uppdateringen visas i rött. 

Fastigheterna under ”! Måste uppdateras” ska redigeras en i taget. Klicka ”Korrigera” och kontrollera ändringarna på kartan. Somliga ändringar kan innebära en minskning av föreningens jaktområde. Kontakta vid behov fastighetens ägare.

Klicka också ”Forststyrelsen” och redigera tillståndsområdet enligt JL 8§
för jaktåret 2023 om det skulle behövas. 

 


Redigera området

Redigera området genom att klicka ”Lägg till/radera”. Upprepa för varje skifte. Om en fastighet ska delas, välj först hela fastigheten och klipp sedan bort delen utan avtal med verktyget ”Klipp ut delar av skiftet/Rita
linje med kopplingspunkter”
. Det bortklippta området visas nu i rödbrunt, men inte på den färdiga kartan.  

Om det finns vattenområden med avtal ska även dessa visas
på ansökningskartan.   

Skicka områdeskoden till licensansökaren

Kom ihåg att kontrollera att samtliga licensdeltagares områden – både de arrenderade privata markerna och statsmarkerna – finns på samma karta, stämmer med avtalen och har en enda,
gemensam områdeskod. 

Det går inte att göra ansökningen med områdeskoden för föregående jaktår.
Ge området ett tydligt namn, typ ”Svenssonska jaktlagets älgområde 2023”.

 


Samlicensen granskar ännu en gång kartan och avgränsningarna i fjolårets beslut

Licensansökaren för en samlicens sammanställer delägarnas områdeskoder och ser efter att ansöknings­kartan inte inkluderar splitterområden, allmänna vägar eller liknande. Kontrollera också att områden som avskiljdes i föregående licensbeslut inte återkommer.