Näin teet oivallisen Oma riista -kartan

Nyt on oikea aika laittaa seuran kartta-asiat kuntoon. Tarvitset tietokoneen, maanvuokrasopimukset ja ehkä edellisen lupapäätöksen. Sekä tietenkin seuran Oma riista -yhteyshenkilön roolin.

Teksti Lauri Itkonen

Julkaistu7.3.2023

 


Aloita kartta-asetuksista

Oma riistan kartta-asetuksista löytyy valinta: ”Taustakartta”. Se on lähes aina paras valinta, jos karttoja muokataan tai tarkastellaan. Asetus tuo seuran vuokramaat esille vihreänä ja vuokraamaton alue näkyy vaaleana.

Sama asetus tuo esiin muokatun kartan piirtovirheet, tiealueet ja vesistöt.

 


Vaihda metsästysvuodeksi 2023-24

Muokkauksia ei kannata tehdä edellisen kauden karttaan. Vaihda kausi, jolle hakemus osoitetaan eli metsästysvuosi 2023-24. Helpoimmin uusi kausi ja kartta saadaan kohdasta: ”Toiminnot/Tee kopio”

Joskus on järkevintä aloittaa kartan laatiminen alusta kohdasta: ”+ Lisää alue”. Näin erityisesti, jos kartta on aikaisempina vuosina muokattu ja kopioitu sotkuiseksi.

 


Seuraavaksi: ”Päivitä alue!” 

Seuralle tärkeä ominaisuus on Maanmittauslaitokselta tulevat päivitykset kartta-aineistoon. Ilmoituksena päivityksestä on punainen alueen nimikenttä.

”! Päivitettävät” -kiinteistöt tulee käydä läpi yksi kerrallaan valinnalla ”Korjaa” ja tarkistaa kartalla tapahtuvat muutokset. Osa muutoksista voi poistaa seuran alueita. Tarvittaessa ole yhteydessä kiinteistön omistajaan.

Tarkista myös osio ”Metsähallitus” ja tarvittaessa korjaa MetsL 8§:n -aluelupa-alue kaudelle 2023.

 


Muokkaamaan aluetta

Muokkaukset tehdään valitsemalla yksittäiset palstat ”Lisää/poista…” -toiminnolla. Jos kiinteistö on jaettava, niin valitse ensin koko kiinteistö ja leikkaa sopimukseton osuus pois ”Leikkaa palstan osia/Piirrä murtoviiva” -työkalulla. Poisleikattu alue näkyy määrittelytilassa punaruskeana, mutta ei näy valmiissa kartassa.

Tärkeää on merkitä hakemuskarttaan myös vesialueet, joista on sopimukset olemassa.

Aluetunnus toimitetaan luvanhakijalle

Muista tarkistaa, että kaikki osakkaan alueet – niin yksityis­vuokramaat kuin valtion alueet – ovat samalla kartalla ja vastaavat sopimuksia. Yhden aluetunnuksen alla.

Luvanhaku ei onnistu edelliskauden aluetunnuksella. Tärkeää on nimetä alue selkeästi, esimerkiksi: ”Aallon seurueen hirvialue 2023”.

 


Yhteislupa tarkistaa vielä kertaalleen kartan ja rajaukset edellisen vuoden päätöksestä

Yhteisluvan luvanhakija koostaa alueen osakkaiden tunnuksista. Hakija tarkistaa, että hakemuskartta ei sisällä sirpalealueita, yleisiä teitä tai muita vastaavia ja ettei edellisessä lupapäätöksessä poisrajattuja alueita tarjota virheellisesti uudelleen.