Karhu­poikkeus­luvan tarina

Karhun metsästämiseen tarvittavan poikkeusluvan taustalla on monivaiheinen tapahtumaketju. Kaavio avaa prosessia vaihe vaiheelta.

Kuva Tero Salmela

Julkaistu17.11.2022

Syksyn 2022 karhunmetsästys jäi toteutumatta osin Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa sekä kokonaan Pohjois-Hämeen alueella. Suomen riistakeskuksen tekemistä kannanhoidollisista poikkeusluvista valitettiin hallinto-oikeuksiin ja luvat asetettiin täytäntöönpanokieltoon. Asia herätti paljon keskustelua ja kysymyksiä valitusoikeudesta sekä poikkeuslupaprosessin kulusta.

Valitusoikeus poikkeusluvista perustuu metsästyslain 90 §:ään, jonka mukaan valitusoikeus on myös sellaisella rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun edistäminen.

Kaaviossa kuvataan karhun kannanhoidollisen luvan eteneminen havainnosta oikeuden ratkaisuun. Monivaiheinen lupaprosessi voi kestää valitusten myötä useita vuosia. Poikkeuslupaprosessi on suurin piirtein samanlainen muilla suurpedoilla.

Riistaeläinten poikkeuslupien käsittely kuuluu Suomen riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien rooliin. Luvat päätetään esittelystä virkavastuulla.