Karhujahti sujui suunnitellusti

Syksyn kannanhoidollisessa karhunmetsästyksessä kaatui 342 otsoa. Poikkeuslupia oli käytössä 289 ja lisäksi poronhoitoalueella oli 95 karhun alueellinen kiintiö. Myönnetty lupamäärä ja saatu saalis olivat historian suurimmat.

teksti Suomen riistakeskuksen Julkiset hallintotehtävät kuva Hannu Huttu

Julkaistu19.11.2020

Poikkeuslupien määrä kasvoi merkittävästi itäisessä Suomessa, jossa karhukanta on tihein. Lupien painotuksella maan itäosaan tavoiteltiin kannan pienentämistä tai kasvun pysäyttämistä. Muun Suomen osalta pyynnillä tavoiteltiin kannan tason säilyttämistä tai kasvattamista.

Syksyn pyynti toteutti asetettuja tavoitteita. Pohjois-Karjalassa kaikki myönnetyt poikkeusluvat käytettiin nopeasti. Saaliiksi saatiin ennätykselliset 163 karhua. Myös Kaakkois-Suomen 32 ja Pohjois-Savon 12 karhua olivat suurimmat koskaan alueilta saadut saalismäärät.

Muun poronhoitoalueen eteläpuolisen Suomen osalta pyynnissä kaatui yhteensä 64 karhua. Läntisin kaato oli Virroilta Pohjois-Hämeestä.

Poronhoitoalueella saaliiksi saatiin yhteensä 71 karhua, joista läntisellä kiintiöalueella kaadettiin 16 ja itäisellä 55 karhua.