Ansök om jaktlicens för hjortdjur i april
Gör förberedelserna senast NU

Ansökningstiden för jaktlicenserna för hjortdjur i tjänsten Oma riista börjar den första april och slutar den 30 april klockan 16.15.

Publicerad13.3.2021

Viltcentralen rekommenderar att ansökningen lämnas in i god tid eftersom kraven för att ansökningen ska beviljas måste vara uppfyllda när tiden går ut. Försenade ansökningar behandlas inte.

De elektroniska ansökningarna i tjänsten Oma riista görs enligt de separata anvisningarna. Till ansökningarna för området som avses i 8 § i jaktlagen ska fogas en skytteförteckning och forststyrelsens områdestillstånd. Du kan läsa om villkoren för att beviljas licens, de gällande allmänna anvisningarna och ansökningsprocessen på Finlands viltcentrals (riista.fi) webbplats på adressen: riista.fi/sv/jakt/ansokning-om-licenser-och-dispenser/blanketter-for-jaktlicens/hjortdjur/

Ange och uppdatera ansökningsområdet i god tid

Föreningens eller jaktlagets jaktområden kan anges och uppdateras innan ansökningen för hjortdjurslicenser öppnar. Dessutom kan ansökaren under ansökningstiden i april spara sin pågående ansökan och bearbeta den under ansökningstiden.

Om områden har avskiljts i fjolårets licensbeslut och läget är oförändrat för de här områdena ska ansökaren själv göra de ändringar som krävs när han uppdaterar området i Oma riista innan han lämnar in sin nya ansökan. 

Kom ihåg att lägga till och uppdatera statsmarkerna i ansökningen

Områdestillståndet för hjortdjursjakt, det vill säga för jakträtt på statsmark, skulle sökas från Forststyrelsen redan i januari. Ansökaren ska uppdatera områdena som Forststyrelsen har beviljat i tjänsten Oma riista innan han ansöker om jaktlicens. Kom ihåg att också kontrollera eventuella statliga specialområden som Forststyrelsen har beviljat och foga dem uppdaterade till licensansökningen enligt anvisningarna. 

Noggrannhet lönar sig

Vid handläggningen av ansökningar ska Finlands viltcentral avskilja sådana områden som inte uppfyller jaktlagens krav på areal och enhetlighet (27 §). Dessutom kan viltcentralen med stöd av jaktförordningen kräva att sökanden redogör för jakträtten i det område som ansökningen om jaktlicens avser (JF 6 §). I en ansökan för området som avses i jaktlagens 8 § kontrolleras också uppgifterna i skytteförteckningen. 

Från licensövervägandet och området där licenserna får användas avskiljs områden där den ansökande enligt gjorda utredningar inte har jakträtt eller som är omstridda.

Läs anvisningarna uppmärksamt och gör ansökningen och kartorna omsorgsfullt så slipper både du och handläggaren extra jobb. Kontrollera även att ansökningsområdet är enhetligt och att du har jakträtt för ifrågavarande hjortdjur i området under hela jaktsäsongen. Om ansökningen är oklar eller ofullständig skickar vi alltid en begäran om utredning till den ansökande och ber honom komplettera med det som saknas.

Ansökaren besluter själv om antalet licenser han ansöker om

Jaktföreningar och jaktlag som ansöker om jaktlicenser gör klokt i att studera de regionala uppskattningarna av stammarna och rapporterna om hjortdjursavskjutningen och -observationer som publiceras i Oma riista. För planeringen av det framtida jaktbehovet är det också viktigt att på lokal nivå studera hjortdjursläget i jaktvårdsföreningen och älghushållningsområdet.

Ansök om jaktlicens på

oma.riista.fi

Oma riista-rådgivningen är öppen vardagar kl 12–16

E-post: oma@riista.fi

Tfn: 029 431 2111

Licensansökningen för hjortdjur närmar sig – ett komihåg för kartan

  • En ny jaktsäsong börjar.
  • Uppdatera områdena.
  • Kolla att kartan och avtalen stämmer överens.
  • Jämför området med föregående licensbeslut och inför eventuella ändringar på den nya ansökningskartan.   
  • Områdeskoden

Anvisningar och videor: viltinfo.fi

Rådgivning: Oma riista-helpdesk (vardagar 12–16)

Tfn 029 431 2111, e-post oma@riista.fi