Hirvieläinten pyyntiluvat haetaan huhtikuussa
Ennakkovalmistelut kuntoon viimeistään NYT

Hirvieläinten pyyntilupaa voi hakea Suomen riistakeskukselta Oma riista -palvelussa 1.04.2021 alkaen. Hakemus on jätettävä viimeistään 30. huhtikuuta 2021 klo 16:15.00.

Julkaistu13.3.2021

Riistakeskus suosittelee jättämään hakemuksen hyvissä ajoin, koska luvan myöntämisen edellytysten tulee täyttyä hakemuksen jättöajan päättymishetkellä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Oma riista -palvelun sähköisessä haussa hakemus syötetään erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Metsästyslain 8 §:n alueella hakemukseen täytyy liittää ampujaluettelo ja Metsähallituksen aluelupapäätös. Pyyntiluvan hakemiseen liittyvät luvan saamisen ehdot, voimassa oleva yleisohjeistus sekä hakuprosessi ovat luettavissa Suomen riistakeskuksen kotisivuilla:

https://riista.fi/metsastys/lupien-haku/pyyntiluvat/hirvielaimet/

Määritä ja päivitä hakemusalueesi hyvissä ajoin

Seuran / seurueen metsästysalueita voi määrittää ja päivittää jo ennen hirvieläinten pyyntilupien hakutoiminnon aukeamista. Lisäksi hakijalla on hakuaikana huhtikuussa mahdollisuus tallentaa hakemuksensa keskeneräisenä ja muokata sitä hakemuksen viimeiseen jättöhetkeen asti.

Mikäli hakijalla on esimerkiksi edellisen vuoden pyyntilupapäätöksessä tehty alueiden poistoja, eikä tilanne ole todistettavasti muuttunut näiden kyseessä olevien alueiden osalta, hakijan tulee itse tehdä tarvittavat poistot ja muutokset päivittäessään aluetta Oma riista -palvelussa ennen uuden hakemuksen jättämistä.

Muista lisätä ja päivittää valtionmaat hakemukseen

Hirvieläinten metsästyksen aluelupaa, eli metsästysoikeutta valtion maille, on tullut hakea Metsähallitukselta jo tammikuussa 2021. Hakijan tulee päivittää Metsähallituksen myöntämät alueet Oma riista -palvelussa ennen pyyntilupien hakemista.  Muistathan myös tarkistaa mahdollisesti Metsähallituksen myöntämät valtion erillisalueet ja päivittää ne mukaan pyyntilupahakuun ohjeiden mukaisesti.

Huolellisuus kannattaa

Suomen riistakeskuksen tulee hakemuksia käsitellessään rajata pois sellaiset alueet, jotka eivät ole täyttäneet metsästyslaissa säädettyjä pinta-alan ja yhtenäisyyden vaatimuksia (MetsL 27 §). Lisäksi metsästysasetuksen nojalla hakijoilta voidaan edellyttää selvitystä pyyntilupahakemuksessa tarkoitettujen alueiden metsästysoikeudesta (MA 6 §). Myös ampujaluettelolomakkeen tiedot tarkastetaan metsästyslain 8 §:ssä tarkoitetulle alueelle haettaessa.

Pyyntilupaharkinnasta ja pyyntilupien käyttöalueesta on muun muassa rajattava pois alueet, joihin hakijalla ei ole ollut tehtyjen selvitysten perusteella esittää metsästysoikeutta tai jotka ovat riidanalaisia.

Ohjeet tuleekin lukea tarkasti, sekä hakemus että kartat merkitä, syöttää ja tehdä huolella. Näin vältetään ylimääräistä työtä hakijalle ja nopeutetaan hakemusten käsittelyä. Tarkista myös hakemusalueen yhtenäisyys ja oikeus metsästää kyseisiä hirvieläimiä hakemallasi alueella koko metsästyskauden keston ajan. Epäselvien tai muutoin täydennystä vaativien hakemusten osalta hakijoille lähetetään aina selvityspyyntö, jossa pyydetään tarkempaa selvitystä täydennystä vaativiin hakemusasiakohtiin.

Luvanhakija päättää itsenäisesti hakemansa lupamäärän

Pyyntilupia hakevissa metsästysseuroissa ja -seurueissa kannattaa tutustua alueellisiin kanta-arvioihin sekä Oma riista -palvelussa julkaistuihin hirvieläinsaalista ja havaintoja koskeviin raportteihin. Tulevan metsästystarpeen suunnittelemiseksi paikallistasollakin on tärkeää tarkastella riistanhoitoyhdistyksen ja hirvitalousalueen hirvieläintilannetta.

 

Hae lupaa osoitteessa

oma.riista.fi

Oma riista -neuvonta palvelee arkisin klo 12–16

sähköposti: oma@riista.fi

p. 029 431 2111

Hirvieläinten luvanhaku – muistilista hakemuskartan valmisteluun

  • Metsästyskauden vaihto
  • Aluetietojen päivitys
  • Kartan ja sopimusten vertaaminen
  • Alueen vertaaminen edelliseen lupapäätökseen ja korjaukset uuteen hakemuskarttaan
  • Aluetunnus hakijalle

Ohjeet ja videot: riistainfo.fi

Neuvonta: Oma riista -helpdesk (arkisin 12–16)

p. 029 431 2111, s-posti oma@riista.fi