Ansök om hjortdjurslicens i april

Ansökningstiden för hjortdjurslicenser börjar den första april. Ansökningarna ska vara inlämnade senast den 30 april klockan 16.15. Gör ansökningarna i tjänsten Oma riista.

Bild Asko Hämäläinen

Publicerad8.3.2024

Läs igenom anvisningarna noggrant innan du skriver ansökningen. Gör ansökningen och kartan med omsorg för att undvika extra arbete för handläggaren. Var särskilt uppmärksam med att jakträtterna gäller och att kartorna är uppdaterade så att vi inte på nytt behöver utreda splitterområden eller överlappningar som har avskiljts i det föregående licensövervägandet.   

Ett komihåg innan du lämnar in ansökningen om jaktlicens

Ansök om så många licenser som du anser dig behöva. Fler licenser kan inte beviljas än vad du har ansökt om.

Antalet jaktlicenser som beviljas avgörs delvis av äh-områdets målsättningar för stammen, stamuppgifterna för hjortdjuret i fråga och mängden skador som myndigheterna har fastställt att hjortdjuren orsakar.

Den som ansöker om jaktlicens gör klokt i att innan han/hon skriver ansökningen studera beskattningsplanen för jaktområdet. Nedan finner du länkarna till jv-föreningarnas beskattningsplaner för jv-föreningen och älghushållningsområdena (ÄHO), och hjortdjursskadorna som myndigheterna har fastställt samt skadeutvecklingen under de senaste åren. Dessutom finner du Naturresursinstitutets uppskattningar av stammarna och delområdena med effektiverad beskattning i de föreningar där sådana finns.

Vid punkten för motiveringar i ansökningen ska den ansökande förete en utredning om de trafik-, skogs- och lantbruksskador som det aktuella hjortdjuret har orsakat i ansökningsområdet under de senaste åren. 

Gör detta om skadorna har blivit besiktigade av en myndighet och du önskar framföra dem som skäl för antalet ansökta licenser. Eventuella andra skäl för det ansökta antalet licenser ska också framföras här.

JAKTLICENSER

Oma riista-helpdesk hjälper dig vardagar kl 12–16:

e-post: oma@riista.fi

telefon: 029 431 2111

BESKATTNINGSPLANERNA

TRAFIK-, SKOGS- OCH LANTBRUKSSKADOR

 NATURRESURSINSTITUTETS STAMUPPSKATTNINGAR