SRVA förlänger jaktsäsongen

Ungdomsredaktionen
Lauri Liuko
Publicerad9.9.2020

En person i gul väst som ser ut som en jägare promenerar utmed en livligt trafikerad väg med ett gevär i handen. Vad är det fråga om?

Storviltsassistansen SRVA är ett delområde av jakten som många jägare säkerligen känner till. När den intensivaste jaktsäsongen är över förlänger storviltsassistansen jakten så den löper året om.

Under den gångna sommaren och våren har det varit beklagligt tätt mellan viltolyckorna på min hemort Kangasala i Birkaland. I synnerhet rådjuren har befunnig sig på såpass rörlig klöv att olyckor i trafiken inte har kunnat undvikas. Rådjuret är ett seglivat djur och dör inte nödvändigtvis ens av en hård smäll, utan blir ”bara” allvarligt skadad. Det samma gäller givetvis också för hjortar, älgar och björnar. Ett djur i plågor ska av etiska skäl avlivas – bara jägaren hittar det. Eftersöket kan bli långt och besvärligt. I synnerhet på sommaren kan det också för en hund vara svårt att hitta eventuella blodspår.

I bästa fall börjar ett SRVA-eftersök på olycksplatsen. Men det händer ofta att bilisten eller polisen inte har markerat olycksplatsen och jägaren upptäcker inga spår efter krocken. Då blir det mycket svårare att få upp spåret efter det skadade djuret. På sommaren kan eftersöket dessutom försvåras av tät vegetation, övriga djur som stänker omkring i skogen och svårigheten att urskilja blodspår på mörk mark. Eftersöksjägaren bör därför ha flera bra metoder för jobbet i bakfickan.

Varje jägare borde delta i SRVA-verksamheten, självfallet enligt sina egna möjligheter. Med ­SRVA-eftersöken får jaktsäsongen en förlängning, frysen får utsikter till mera kött och framför allt får jägaren en ny vinkel på jakten.

Själv har jag på SRVA-uppdrag hamnat på ställen och i situationer som jag aldrig skulle få uppleva på en normal jakt.

lauri liuko