Nytt jaktår – nya tider?

Kolumn
Erkki Huhta, Vice ordförande, Finlands viltcentral
Publicerad9.9.2020

För gåsjakten har det fastställts säsong- och dagskvoter, och därmed har vi inlett en ny era. Ny är också skyldigheten att anmäla fällda taigasädgäss och vissa änder. Kvoterna och anmälningsskyldigheten har kommit för att stanna. Somliga upplever dem kanske som irriterande, men jaktmöjligheter på de här villkoren är ett bättre alternativt än ett totalförbud.

Förändringarna som har införts under de senaste åren bildar en hel katalog. Här ett litet plock: De förlängda jakttiderna på skogshöns (toppjakt), förnyelsen av bestämmelserna för främmande arter, ändringen av mankhöjden på hundar som används vid jakt på hjortdjur, och att bågjakten blev tillåten för hjort och vildsvin.

När vi utökar katalogen med ändringen i jaktförordningen om jakttiderna på hjortdjur som bereddes i rask takt så kan vi vara nöjda med hur saker och ting framskrider. Att ändringen ändå inte träder i kraft under detta jaktår utan verkar stupa på slutrakan är en annan historia, och en sorglig sådan.

Förändringarna pekar på en positiv utveckling. För jämnt tio år sedan lyckades Jägarnas Centralorganisation och ministeriet, inför hotet om en förnyelse av regionförvaltningen, med förenade krafter baxa igenom förslaget om Finlands viltcentral och en viltförvaltningslag, vilket 2011 resulterade i den nya viltförvaltningslagen.

Under de två-tre senaste åren har vi hittat en gemensam melodi som känns bra och inlett en ny era – men har vi verkligen gjort det?

Jag är övertygad om att det gynnar samtliga om vi tillsammans möter kommande utmaningar och går framåt i positiv anda.

Jag önskar alla jägare ett gott, händelserikt och säkert jaktår 2020-2021!