Nytt år, nya vindar

Kolumn
Erkki Huhta, Vice ordförande, Finlands viltcentral
Publicerad20.1.2020

Ett gott nytt kalenderår till alla jägare och viltvårdare och alla ni andra. Ett nytt år för alltid nyheter med sig, som den här förnyade tidningen Jägaren.

När jag nu under julen skriver detta kan vi konstatera att den nya uppställningen på regeringen gav upphov till en hel del turbulens och struntprat. Viltförvaltningens kommande val skulle ju gärna få avlöpa i en mera harmonisk anda. Det nya året innebär ju också nya personer i viltförvaltningen.

I början av februari är det dags för jaktvårdsföreningarnas årsmöten där inte bara föreningarnas egna förtroendepersoner ska utses; personer till de regionala och nationella förtroendeorganen ska också föreslås. I mars ska på femton regionala möten personer föreslås för följande treårsperiod; ny ordförande och medlemmar med ersättare i de regionala viltråden, ordförande och medlemmar i det nationella viltrådet samt ordförande för och medlemmar med ersättare i styrelsen för Finlands viltcentral.

I samband med de regionala mötena i mars eller separat under ett regionmöte hålls också de lagstadgade förhandlingarna med intressegrupperna. Där diskuteras hjortdjuren med hela raden regionala intressegrupper. I allmänhet är det älgstammens storlek som väcker mest diskussion, men det gör också antalet vitsvanshjortar i landets södra och sydvästra delar.

I de nordliga regionerna följer man en tidigarelagd jakttid från första till 20 september som fortsätter den andra lördagen i oktober efter fredningen under brunsten. Åter en gång överraskade vintern oss i slutet av oktober och försvårade jakten. Inledningsdatumet den första september har ett brett understöd, men väldigt många jägare önskar att fortsättningen efter brunstfredningen skulle tidigareläggas till den första lördagen i oktober. I de vidsträckta ödemarkerna i norr skulle det här göra det klart lättare att nå de uppställda målen för avskjutningen.