Jakten är ett mångfacetterat intresse

Ledaren
Jari Varjo Direktör Finlands viltcentral
Publicerad3.9.2021

Den som följer med den offentliga debatten undrar ibland om vi förmår förmedla en rättvisande bild av jaktens komplexitet. Den traditionella fågel- och hjortdjursjakten är välbekant för många, men till jägarnas vidsträckta arbetsfält hör så mycket mer, från storviltsassistansen till jakthundarna, natur- och viltvården, och viltmatskulturen, för att nu göra ett plock ur högen. Det här och mycket mer görs som frivilligarbete av jägarna, jaktföreningarna och jaktlagen, och administreras av jaktvårdsföreningarna med frivilliga krafter, ända upp till de offentliga förvaltningsuppgifterna.

Även om vårt intresse väcker känslor både för och emot så råder det totalt sett i vårt land en positiv inställning till jakten. Ansvaret för att bevara och utveckla jakten vilar på oss alla. Vi har inte nått nuläget genom en slump utan dagsläget bygger på flera generationers arbete. Decenniers målmedvetet arbete har utvecklat jakten till ett intresse för hela folket, vilket ju bidrar till den gynnsamma inställningen! Vårt intresse är känt och vi måste vårda det ansvarsfullt även i fortsättningen.

Det framtida Finland kännetecknas av en ännu större mångfald så vi bör utveckla vår verksamhet med öppna ögon. Vi kan bland annat påverka viltets livsmiljöer och därmed också bevarandet av mångfalden i naturen. Ett gott exempel på detta är det viltvänliga skogsbrukets metoder. Vi ska vidareutveckla jaktens etik och säkerheten på jakt. Själva kan vi också bli bättre på att se mångfalden hos jakten och jägarkåren. Vi behöver engagera folk på bred front, oavsett vilken del av verksamheten som just du är intresserad av.

Låt oss alltså vara öppna och utveckla vår verksamhet tillsammans!