Metsästys on monitahoinen harrastus

Pääkirjoitus
Jari Varjo Johtaja Suomen riistakeskus
Julkaistu3.9.2021

Julkista keskustelua seuratessa jää toisinaan miettimään, osaammeko antaa tarpeeksi laajan kuvan metsästyksen moninaisuudesta. Perinteiset lintu- ja hirvieläinjahdit ovat monille tuttuja, mutta metsästäjien laajaan työsarkaan kuuluu paljon muutakin aina suurriistavirka-avusta monipuoliseen koiraharrastukseen ja luonnon- ja riistakantojen hoitoon sekä eräruokakulttuuriin saakka, vain muutamia mainitakseni. Tämä ja paljon muuta tehdään metsästäjien, metsästysseurojen sekä seurueiden vapaaehtoistyönä ja sitä hallinnoivat riistanhoitoyhdistykset vapaaehtoisvoimin, aina julkisia hallintotehtäviä myöten.

Vaikka harrastuksemme herättää tunteita niin puolesta kuin vastaan, kokonaisuudessaan maassamme vallitsee myönteinen ilmapiiri metsästystä kohtaan. Sen säilyttäminen ja kehittäminen on meidän kaikkien vastuulla. Emme ole suinkaan tulleet nykytilanteeseen sattumalta, vaan se rakentuu useiden sukupolvien työlle. Vuosikymmenien määrätietoinen työ on mahdollistanut metsästyksen kehittymisen koko kansan harrastuksena, mikä osaltaan edistää myönteistä ilmapiiriä. Harrastuksemme tunnetaan ja tästä on pidettävä vastuullisesti huolta myös jatkossa.

Tulevaisuuden Suomi on yhä moninaisempi ja meidän tulee kehittää avarin silmin omaa toimintaamme. Voimme vaikuttaa esimerkiksi riistan elinympäristöjen ja siten myös luonnon monimuotoisuuden säilymiseen, josta hyvänä esimerkkinä ovat riistametsänhoidon menetelmät. Meidän tulee edelleen kehittää metsästyksen etiikkaa ja turvallisuutta. Voisimme myös nähdä paremmin muiden metsästäjien ja harrastuksemme moninaisuuden. Mukaan tarvitaan kaikki, olipa kiinnostuksen kohteena mikä toimintamme osa-alue tahansa.

Ollaan siis avoimia ja kehitetään toimintaamme yhdessä.