Inte det du säger utan hur du säger det

Ungdomsredaktionen
Johan Salminen
Publicerad5.7.2021

När vi talar om jakt är det, tycker jag, viktigt att väga sina ord, i synnerhet om sällskapet inkluderar personer som inte är insatta i ämnet. Skryt om mycket byte kan i en annans öron låta som brist på respekt för djuren och att det bara är kvantitet som räknas. Det här ger en felaktig bild av jakten som intresse.

Det är förnuftig att inleda samtalet med det grundläggande, som varför man jagar eller vilken nytta det är med jakten. Du kan bli tvungen till förklaringar ur flera olika vinklar för att alla ska förstå. Jakten som fritidsintresse väcker åsikter. Ingen är tvungen att godkänna jakten, men det går att förstå den. Lugn och sans samt argument som bygger på fakta är det enda sättet att skapa en positiv eller åtminstone neutral uppfattning.

Som jag ser det behöver jakten nya ansikten och därför är det viktigt för oss jägare att tänka på vilket första intryck vi ger. På en sällskapsjakt är det självfallet tillåtet att överdriva och skämta, bara samtliga närvarande är med på noterna. Den som kör med grovkornigare humor ska tänka efter vilken uppfattning han förmedlar till nybörjarjägarna. Den som har fått ett negativt första intryck återkommer knappast. Än mindre vidareförmedlar han eller hon sina upplevelser i positiva ordalag.

Det som är självklart för en jägare kan vara alldeles nytt för en som inte jagar. Själv har jag försökt sätta mig in i en sådan persons ställe och förklara så lättfattligt som möjligt hur det hela hänger ihop. Som jag ser det har spridandet av objektiv information en avgörande betydelse för jaktens framtid. I synnerhet om vi vill fortsätta i ett positivt åsiktsklimat. Det är varje jägares ansvar att berätta om jakten på ett sätt som passar sammanhanget för att inte missförstånd ska besannas.


Skribenten är en ung jägare som bor i Lahtis. För honom är jakten snarare en livsstil och passion än enbart en hobby.