Höga förväntningar på den vitkindade gåsen – men blir det förändringar?

Kolumn
Tauno Partanen, Ordförande, Finlands viltcentral
Publicerad5.7.2024

I regeringsprogrammet utlovas att onödiga jaktbegränsningar för den vitkindade gåsen ska plockas bort och arten överföras till jaktlagen. I programmet står det också skrivet att ersättningar för skador ska betalas ut och att köttet på gäss som fälls med dispens ska vara lovligt att använda. Dessutom utfäste sig regeringen till att försöka flytta arten från fågeldirektivets lista på skyddade arter. Det är utomordentligt väl skrivet, men svårigheterna kvarstår. Ministeriet har därför tillsatt en arbetsgrupp som ska grunna på hur utfästelsen ska realiseras.

Den vitkindade gåsen är den klart vanligaste gåsarten. I fjol åstadkom den skador för cirka tre miljoner euro på lantbruket; det mesta i östra Finland under vårflyttningen.

Den vitkindade gåsen hör till bilaga II i Bernavtalet (1979) och är en skyddad art i EU;s fågeldirektiv. I vår nationella lagstiftning är arten skyddad i naturvårdslagen.

Enligt nuvarande rättspraxis får arten inte störas på våren, inte ens med smällpatroner. På hösten får dispenser inte beviljas eftersom Naturresursinstitutets undersökningar visar att smällpatroner är effektivare.

Arbetsgrupperna har således ett kvistigt problem att lösa! Att införa en ändring i fågeldirektivet är en osäker och utdragen process. Det finns ju inte ens någon mekanism där för att göra en art jaktbar. Om den vitkindade gåsen överförs och blir en nationellt jaktbar art så går det kanske ändå så, att den arbetskrävande byråkratin och arbetet med att förhindra skador faller på viltcentralen medan det blir jord- och skogsbruksministeriets uppgift att betala ut ersättningar? Enligt nuvarande rättspraxis är det inte säkert att viltcentralen skulle kunna bevilja dispenser för att skjuta gäss, inte ens på hösten.

Inte heller går det att minska på stammen med dispenser enligt fågeldirektivet. En begränsning av stammen skulle kräva att arten är jaktbar på EU-nivå. För jägarna är det således ännu för tidigt att skaffa sig nya frysboxar för de vitkindade gässen!