Suomen riistakeskus ”kymppikerhoon”

Kolumni
Tauno Partanen Puheenjohtaja Suomen riistakeskus
Julkaistu11.3.2021

Vuonna 2009 Metsästäjäin Keskusjärjestön edustajakokouksessa käytiin laaja keskustelu metsästäjäorganisaation tulevaisuudesta. Kokouksen yksimielinen päätös oli Suomen riistakeskuksen perustaminen osana organisaation uudistamista.

Hankkeen suunnitteluun luotiin lukuisia työryhmiä sekä maa- ja metsätalousministeriön vetämä ohjausryhmä valmistelemaan riistahallintolakia. Lisäksi perustettiin erillinen ohjausryhmä tukemaan Suomen riistakeskuksen perustamisen valmistelutyötä. Kovan rutistuksen tuloksena riistahallintolaki ja valtioneuvoston asetus riistahallinnosta hyväksyttiin ja Suomen riistakeskus aloitti toimintansa 1.3.2011.

Uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita oli julkisten hallintotehtävien eriyttäminen riippumattomaksi toimintaprosessiksi. Eri sidosryhmien kuuleminen riistapolitiikan valmistelussa mahdollistui alueellisten riistaneuvostojen ja valtakunnallisen riistaneuvoston kautta. Samalla otettiin tavoitteeksi tehostaa riistahallinnon toimintaa ja lisätä resursseja riistanhoitoyhdistysten toiminnan tukemiseen.

Kuluneen kymmenen vuoden aikana Suomen riistakeskus on saavuttanut tunnustetun aseman ja luottamuksen julkishallinnon toimijana. Hyvä osoitus tästä on 10. sija Julkishallinnon luottamus & maine 2020 -tutkimuksessa yli 70 organisaation joukossa. Tutkimuksen vastaajina oli yli 8000 suomalaista. Kymppikerhon jäsenyys osoittanee kiistatta sen, että jotain on asiakaspinnassa tehty oikein!

Myös Metsästäjä-lehdellä on merkkivuosi, sillä lehti täyttää 70 vuotta. Vastikään lehden ulkoasua ja sisältöä uudistettiin. Tänä vuonna uutena avauksena on vieraskynä-palsta, jonka kautta metsästykseen eri tavoin suhtautuvat henkilöt voivat tuoda julki näkemyksensä harrastuksestamme.

Saadun palautteen perusteella lehden sisällön uudistaminen on otettu myönteisesti vastaan lukijoiden keskuudessa. Metsästäjä-lehti on iästään huolimatta virkeä ja uudistumiskykyinen julkaisu.