Metsästykseen suhtaudutaan myönteisesti

Pääkirjoitus
Jari Varjo Johtaja Suomen riistakeskus
Julkaistu30.6.2023

Viiden vuoden välein tutkitaan suomalaisten suhtautumista metsästykseen. Tulokset ovat jälleen mielenkiintoisia ja tärkeitä, koska harrastuksemme jatkuu maanomistajien tuen ja suuren yleisön hyväksynnän varassa.  

Keskeisin tulos on, että suomalaisista 60 prosenttia suhtautuu metsästykseen myönteisesti, 27 prosenttia neutraalisti ja kielteisesti vain 12 prosenttia. 

Tutkimuksessa selviteltiin myös muita asioita, joita esittelemme tässä ja tulevissa lehdissä. Esiin nousi suuren yleisön tuki metsästäjien luonnonhoitotyölle sekä halu käyttää riistanlihaa ravinnoksi, jos sitä on kohtuullisella hinnalla saatavissa kaupan hyllyltä.  

Tulos heijastelee kokemuksia muualta, esimerkiksi Pohjois-Amerikassa metsästyksen hyväksyttävyys on vahvassa yhteydessä saaliin ravinnoksi käyttämiseen. Tämä tukee myös meidän perinteistä ajatustamme siitä, että kaikki luonnosta saaliiksi saatu käsitellään kunnioittavasti ja hyödynnetään mahdollisimman tarkkaan. Riistan kunnioittamisen periaate ei ole muuttunut, vaikka elämme teknologiayhteiskunnassa.

On syytä panna merkille, että metsästykseen kielteisesti suhtautuvien määrä on kasvanut kahdella ja neutraalisti suhtautuvien kolmella prosenttiyksiköllä. Tähän on varmasti osasyynä julkisen keskustelun polarisoituminen ja kielteisten lieveilmiöiden, kuten laittomuuksien ja hyvien metsästystapojen puutteen nouseminen keskusteluun. Näistä meidän kaikkien tulee irtisanoutua. 

Suuri yleisö muodostaa käsityksensä metsästyksestä suurelta osin tuntemiensa metsästäjien kautta. Lehdet ja televisio ovat seuraavina tietolähteiden listalla. Tämä velvoittaa meitä kaikkia. Harrastuksemme elää ja kehittyy sen varassa, millaisen kuvan metsästyksestä meistä jokainen antaa.

Metsästäjien sadonkorjuun aika on alkamassa. Pidetään huolta taidoistamme, koiristamme ja varusteistamme. Huolehditaan turvallisuudesta ja vastuullisuudesta ja keskitytään riistalajeihin, joiden kannat kestävät verotusta. Näin me metsästäjät rakennamme valoisaa tulevaisuutta.

Lisää samasta aiheesta

Pääkirjoitus

Haastavia hetkiä

11.1.2024
Pääkirjoitus

Huutelua äärilaidoilta

9.11.2023
Pääkirjoitus

Harkintaa ja vastuullisuutta 

5.9.2023