Äntligen goda nyheter!

Kolumn
Tauno Partanen, Ordförande, Finlands viltcentral
Publicerad18.3.2020

I januari fick jägarna efter att ha väntat i decennier prova på vinterjakt på tjädertupp och orrtupp. Kommentarerna från jägarna har över lag varit väldigt positiva och för de flesta var upplevelsen unik. Snöläget och väderleken i jaktområdena lämnade säkerligen också ett bestående minne – rejält med snö och kyla!

Bytet blev väldigt anspråkslöst, vilket betyder att vinterjakten garanterat inte äventyrar fågelstammarnas hållbarhet. För många jägare verkade det räcka till med att ha fått chansen, även om det inte blev av att jaga.

För vitsvansarnas del nådde jägarna trots de synnerligen besvärliga väderförhållandena ett strålande slutresultat. Avskjutningen blev rekordstor; inalles fälldes 60 454 hjortar. Avskjutningen överskred tröskelvärdet som Naturresursinstitutet hade beräknat för regionerna Satakunta, Egentliga Finland och Norra Tavastland. Med tröskelvärdet avses mängden fällda hjortar som borde vända stammens utvecklingstrend nedåt. I regionerna Egentliga Finland och Satakunta överskred honornas andel av de fällda vuxna hjortarna med god marginal andelen hanar. Det här har självfallet en betydande inverkan på hjortstammens fort­plantning.

Lättnaderna i hundparagraferna bidrog till det goda slutresultatet, liksom även ändringarna i jaktarrangemangen som jaktföreningarna hade infört. Jakten med jaktlag måste utökas eftersom bristen på snö försvårade vaktjakten. Dessutom hade hjortarna mer än nog att äta och behövde därför inte söka sig till utfodringsplatser för att få mat. Det är mycket sannolikt att det kommer att bli vanligare med jaktlagsjakt med hund, vilket ger oss goda möjligheter att förvalta hjortstammen. När allt kommer omkring gav den snöfattiga vintern oss ett gott tillfälle att utveckla hjortjakten och göra den mångsidigare.