SRVA-jägaren Markus Sipilä och chesapeak bay retrievern Sani letar efter ett skadat djur. På ett SRVA-uppdrag är hunden eftersöksjägarens viktigaste hjälpmedel.
Ungdomsredaktionen

SRVA: Till stor hjälp för polisen

Jag intervjuade Antti Raanoja som är ordförande för Elimäki jv-förening om storvilts­assistansens (SRVA) verksamhet där jag bor och följde med på ett SRVA-uppdrag.

Text Hanna Metsälä Bild Tero Salmela

Publicerad17.11.2022

Vad är storviltsassistansen SRVA?

– Till en jaktvårdsförenings uppgifter hör att organisera SRVA-verksamheten, det vill säga storviltsassistansen. Den bygger på ett avtal mellan polisen och jv-föreningen.

SRVA-jägarna spårar och avlivar djur som har skadats i en viltolycka. Om djuret påträffas dött så tar jägarna hand om kroppen.

I verksamheten ingår också vissa andra uppgifter på polisens begäran, som att avhysa farliga djur från bebyggelse. Personerna som medverkar i sådana uppdrag är ofta rovdjurskontaktpersoner.

Vilka är de, SRVA-jägarna?

– Jaktvårdsföreningen utser kontaktpersonerna som nödcentralen ringer upp. Dessa förmedlar sedan (i regel) uppdraget till jaktföreningen där olyckan inträffade, som i sin tur har utsett eftersöksjägarna.

Tycker du att SRVA-verksamheten är viktig?

– Javisst, verksamheten är väldigt viktig. Jägarna är till stor hjälp för polisen. 

Hur ser framtiden ut för verksamheten i Elimäki jvf?

– Verksamheten kommer att öka eftersom det visar sig direkt i statistiken om viltstammarna blir tätare. I sydvästra Finland, för att ta ett exempel, ökar behovet eftersom hjortarna blir fler. Vi försöker svara på det här genom att jaga förebyggande.

Elimäki jvf håller på och skapar en insatsstyrka för farligt vilt, det vill säga för björn och vildsvin. Det här är ett utvecklingssteg och en försiktighetsåtgärd eftersom både björnarna och vildsvinen blir fler. Man utvecklar verksamheten genom att ge jägarna utbildning i skytte, bland annat med övningar på en anfallande björnmåltavla.

Dessutom skaffar man nödvändig utrustning, som apparater för mörkerseende, vildsvinsbyxor, effektiv belysning och förstahjälpenmaterial. Man jobbar också med att kartlägga sådana hundar som är lämpliga för olika uppdrag. Hunden är ju nämligen det viktigaste hjälpmedlet på ett SRVA-uppdrag!

Video: Jaktvårdsföreningens många uppgifter

Gör så här vid en viltolycka

  • Varna den övriga trafiken.
  • Hjälp de skadade.
  • Ring nödcentralen. Alla borde ha 112-appen i telefonen. Då får myndigheterna veta exakt var olyckan har hänt. Berätta vad som har hänt och var. Berätta varifrån djuret kom och i vilken riktning det försvann.
  • Märk olycksplatsen för eftersöksjägarna, till exempel med en plastpåse.
  • Om du har kört på en björn eller ett vildsvin ska du stanna i bilen!