Jaktföreningarna uträttar ett betydande vilt- och naturvårdsarbete

Med det nya verktyget i Oma riista kan jaktföreningarna nu bokföra de vanligaste slagen av vilt- och naturvårdsarbeten.

Text Eerojuhani Laine Bild Jaakko Alantela

Publicerad11.1.2024

Hur mycket viltåkrar har din jaktförening? Har ni anlagt våtmarker för sjöfåglarna? Hur mycket slickstenar och fågelholkar har ni ute i terrängen? Vilt- och naturvårdsarbetet som jaktföreningarna uträttar är betydande, men svårt att uppskatta kvantitativt.

Finlands viltcentral erbjuder nu föreningarna ett nytt verktyg med vilket de kan bokföra de vanligaste vilt- och naturvårdsarbetena och rapportera om dem på mötena. Samtidigt samlas anonym statistisk information om arbetsmängderna in för beslutsfattarna på regionnivå. Det är viktigt med tillförlitlig information för att vi ska få en uppfattning om effekterna av det vilt- och naturvårdsarbete som jägarna uträttar.

Gå till vyn för föreningar i Oma riista och klicka på ”Statistik” och därefter på ”Viltvård”. Där kan föreningens kontaktperson anteckna uppgifter om det vilt- och naturvårdsarbete som medlemmarna uträttar. Om det finns uppgifter för tidigare år kan även dessa skrivas in.

Gör det möjligt att följa upp och utveckla

Efter hand som data samlar sig för flera år kan föreningen med verktyget granska de årliga variationerna hos vilt- och naturvårdsarbetet. Hur väl har föreningen lyckats omsätta viltvårdsplanerna i praktiken och vilka objekt finns det som borde utvecklas?

Vad kan föreningen göra för att öka arealen viltåkrar eller mängden holkar för jaktbara fåglar?

Jaktföreningarna brukar ordna sitt vintermöte i januari-februari. Mötet utgör ett utmärkt tillfälle för en genomgång av sådant som har anknytning till den vilt- och naturvård som föreningen har uträttat. Här passar det fint att använda Oma riistas verktyg för informationsinsamling och rapporter.

Med rapportens hjälp är det enkelt att jämföra viltvårdsarbetena under flera år och se hur de har utvecklats.