Säkerheten framför allt

Tänk efter före på sjöfågeljakten!

Inledningen på sjöfågeljakten aktiverar många jägare på en gång. Säkerhetstänket är viktigt när du jagar ensam och blir ännu viktigare när flera jägare jagar samtidigt vid samma våtmark.

Text Marko Mikkola  Bild Tero Salmela

Publicerad5.7.2024

Sjöfågeljägare rör sig med båt, till fots och vadande i ojämn terräng, och därför är det absolut nödvändigt att tänka på sin egen säkerhet. Den grundläggande regeln är därför; plocka ur patronerna innan du stiger i eller ur båten!

Säkerheten handlar i hög grad om attityder. För den som prioriterar ner bytet och prioriterar upp säkerheten blir det en rutin som sitter i ryggmärgen och han (eller hon) förargar sig inte när ett tillfälle går förbi. På paus med jaktkamraterna ska patronerna vara urplockade även om det skulle flyga änder förbi inom skotthåll. Det är ju viktigare att förebygga olyckor än att lyckas fälla en fågel till! Det räcker med ett enda misstag för att fördärva jakten och livet för någon annan.

Bara du åker tillräckligt ofta till skjutbanan på sommaren så förvandlas den säkra vapenhanteringen till en rutin. Geväret och patronerna lär man sig känna på skjutbanan och hemma. Jakten är däremot inte något träningstillfälle! Om du dessutom har hållit hunden i form och testat patronerna på skjutbanan så är du klar för andjakten vid en våtmark.

Ta inga risker i terrängen

Ladda inte geväret förrän du står på passet. Om du jagar uppflygande fåglar ska du börja med att se efter om det finns andra jägare i närheten. Skjut inte förrän fågeln har nått en tillräcklig höjd. Då utgör hagelsvärmen inte längre någon risk för andra jägare eller hundar som befinner sig i vassen.

Håll hagelgeväret brutet eller låset öppet när du stiger i och ur båten.

Tänk efter före skottet

  • Visa hänsyn till andra jägare, friluftsfolk, båtfolk och sommargäster
  • Skjut inte nedåt mot vattnet; kom ihåg 45 graders vinkeln
  • Håll vapnet upprätt när du byter skjutriktning
  • Iaktta särskild försiktighet när du skjuter från en båt
  • Det uppföljande skottet är i regel det farligaste
  • Det kan finnas andra jägare i vassen
  • Ta hänsyn till hundar som arbetar i vattnet
  • Haglen studsar mot vattenytan

Volframhagel är tunga; var därför särskilt uppmärksam på terrängen längre fram i skottets riktning. Vi avråder från kulvapen vid vattendrag. Använd skytteglasögon och hörselskydd som släpper igenom tal.