Ta alltid så bra stöd som möjligt

Ju stabilare skjutpositionen är, desto större är sannolikheten för ett lyckat viltskott. Om man inte har med sig ett skjutstöd ska man använda sig av de möjligheter omgivningen erbjuder.

Text och bilder Antti Saarenmaa

Publicerad5.7.2024

Kiväärikoulus (gevärsskolan) ansvarige tränare Markku Vehmas tips för att hitta en så stadig skjutposition som möjligt och utnyttja naturens egna skjutstöd bygger på respekt för viltet.

– När ett skott riktas mot ett levande vilt är det skyttens ansvar att alltid sträva efter bästa möjliga träff och minimera skaderiskerna. Det är ingen skam att använda sig av ett stöd även om skjutavståndet inte är långt. Om skjutavståndet är över 50 meter försöker jag alltid använda någon form av stöd när jag skjuter. Även om skjutfärdigheterna skulle vara tillräckliga för att skjuta utan stöd även på längre avstånd, ska man inte ta några risker när det gäller viltskott, understryker Vehmas.

Ett träd erbjuder högt stöd

– Träd i alla storlekar, både fallna och stående och även deras grenar, är bra och snabba stöd, vilket jag personligen föredrar vid klövviltsjakter när jag inte bär med mig mitt fyrbenta skjutstöd, säger Vehmas.

Skytten stöder ena armen mot trädet och placerar gevärets bipod antingen i en lämplig grenklyka eller i stödhandens tumgrepp. Skjutpositionen kan sedan ändras snabbt efter behov och stabiliseras genom att man lutar sig mot trädet med samma stödhand. Om vapnet har rem med snabbkoppling som lämpar sig för ändamålet kan man alternativt placera den runt trädet och på så sätt fästa vapnet vid trädstammen.

– Det finns vapenremmar på marknaden som är lämpliga för just detta ändamål, säger Vehmas.

Genom att luta sig mot ett träd får både vapnet och skytten stöd.

Medelhögt stöd – knästående eller sittande

– Om det inte finns något lämpligt träd på passplatsen använder jag mig ofta av knästående skjutposition.

Knästående skjutposition är bekant för många, men för optimal stabilitet krävs det korrekt användning av vapenremmen.

– För den som inte är van vid knästående skjutposition och användning av rem skulle jag kanske rekommendera en sittande skjutposition, som kan göras stabilare även utan rem, säger den mångåriga skytteutbildaren.

Själv använder han ofta rem på geväret. Vid tävlingsskytte är remmen nödvändig för honom, och därför har han den gärna med sig också i skogen.

– Att lära sig använda rem kan vara nyttigt för alla.

 

Liggande skjutposition är den mest stabila

– Om undervegetationen tillåter och det finns behov av att skjuta på längre avstånd är liggande position den allra stabilaste. I ett sådant fall placerar jag vapnet på en stubbe, tuva eller sten, eller, i brist på naturligt stöd, på min ryggsäck.

Vehmas ryggsäck är utrustad med ram, vilket gör att den håller formen. Han kan vända ryggsäcken från sida till sida för att hitta rätt vinkel för situationen.

– Jag stabiliserar gevärets bakre del genom att placera knytnäven mellan kolven och underlaget, om avståndet är lämpligt. I annat fall bibehålls stabiliteten i kolven med överkroppen. I alla skjutpositioner har över- och mellankroppen stor betydelse för stabiliteten, understryker Vehmas.

Vid behov kan till exempel ett fallet träd fungera som ett snabbt skjutstöd.

Träna

För varje stöd och skjutposition finns det olika knep. Vehmas uppmanar allvarligt alla att öva på att använda improviserade skjutstöd och i synnerhet att skjuta i till exempel sittande position.

– Ju bättre rutinen för att hantera vapnet, stödet och skjutpositionen utvecklas, desto bättre går skyttet i själva jaktsituationen, påminner Vehmas.

 

Se videon: En gevärsinstruktörs tips för skjutställningar och -stöd

Mera om samma ämne