Det är en god idé att höra med markägarna om lämpliga vaktjaktsplatser vid åkerkanter där det går att jaga selektivt.

Raskt igång med jakten!
Området med tät hjortstam

I höstas fälldes bortåt 70 000 vitsvanshjortar. Som garant för den rejäla avskjutningen stod en fin och snörik vinter, och aktiv jakt från den första september. Även i år kommer det att beviljas ett rekordstort antal jaktlicenser för hjort.

Text Antti Rinne och Pirkka Peltonen Bilder Naturresursinstitutet, Asko Hämäläinen

Publicerad5.7.2021

Uppskattningarna av hjortstammen och därmed även den målsatta avskjutningen har hittills visat sig vara underskattningar och därför har den målsatta avskjutningen år för år höjts drastiskt. Inför den stundande säsongen siktar viltförvaltningen och jägarna på att bryta hjortstammens tillväxt och minska på hjortarna i områdena med de tätaste bestånden. Nu om någonsin är det dags att lyfta avskjutningen rejält för att hejda stammens tillväxt och vända vitsvansarna nedåt i de täta områdena. Även intressegrupperna trycker oupphörligt på i frågan.

De regionala viltråden har nu för första gången fastställt målsatta tätheter för hjortarna i älghushållningsområdena. Målen spikades för ett år, så vi borde nå dem under kommande säsong. För att nå målen krävs det att avskjutningen ökas med så mycket som en tredjedel från föregående säsong. Alltså är det bäst att kavla upp ärmarna redan den första september!

Om avskjutningen år för år blir för liten så blir det varje år svårare att nå målet. Om beskattningen däremot är för stor så går det lätt att rätta till saken på ett enda år eftersom hjorten förökar sig effektivt. I de tätaste hjortområdena finns det i dagsläget ingen risk för överbeskattning.

Fler hindar än bockar bör fällas

I sydvästra Finland är hjortstammen väldigt tät. Under de senaste åren har större delen av stammens tillväxt varit koncentrerad till den här landsdelen. I området med tät stam borde det fällas fler hindar än bockar för att minska på stammens produktivitet. Det är viktigt att aktivt jaga kalvar i början av säsongen så att hindarna blir jaktbara.

Eftersom det inte går att förutspå höstens och vinterns väder gäller det att satsa rejält på början av säsongen. I början av hösten betar hjortarna på åkrarna redan tidigt under dygnets ljusa tid, då det är trevligare att vakta än nattetid på vintern.

Inled helst jakten på platserna med de största riskerna för skador och olyckor. Sådana är bland annat vissa odlingar och markerna utmed vägar.

Börja i god tid på försommaren rekognoscera utsatta ställen och lämpliga platser för utfodring och viltåkrar.

Använd licenserna effektivt

Jaktföreningarnas och jaktlagens stadgar för hjortjakt är väldigt varierande. I somliga föreningar delas licenserna genast ut bland medlemmarna medan man i andra jagar med en gemensam föreningskvot. Eller någonting mitt emellan.

Om licenserna delas ut direkt händer det kanske att medlemmarna lämnar kalvarna på tillväxt till slutet av säsongen och sparar på sina egna licenser. Det här varken minskar på viltolyckorna under hösten eller effektiverar jakten. För att förebygga det här går det att hitta på olika sporrar för att få effekt i jakten tidigt på säsongen, exempelvis så, att den som fäller en hjort vid väg i början av säsongen får en licens till. Början av säsongen kan också inledas med ”föreningslicenser”, så kan de ivrigaste sätta igång genast utan att ”riskera sitt eget kött”.

De personliga licenserna borde släppas senast vid årsskiftet till allmän utdelning så de säkert blir använda. I området med tät stam kommer det att beviljas generöst med licenser så det finns inga skäl att knussla.

På jaktföreningens sommarmöte är det skäl att kritiskt granska föreningens stadgar. Finlands viltcentral har gjort en färdigt mall för hjortjaktsregler som du finner på riista.fi.

Vitsvanshjorten: Vinterstammens regionala täthetsvariationer vintern 2020-2021 (hjortar / 1000 ha). Området med tät hjortstam är avgränsat med vit linje i det sydvästra hörnet av landet.