Passen och de övriga positionspunkterna nu på Oma riista-kartan

Jägarna har länge önskat sig möjligheten att införa positionspunkter i tjänsten Oma riista och i slutet av november blev detta möjligt.

Publicerad10.1.2022

Med punkterna kan jägarna nu på Oma riista-kartan markera allt som föreningen betraktar som viktigt; passen, jakttornen, slickstenarna, fällorna, viltåkrarna och så vidare. När passet är utmärkt på kartan kan också en oerfaren jägare hitta rätt. Funktionen hjälper också jaktledaren när han planerar och leder jakten. Punkterna ökar säkerheten på sällskapsjakter eftersom samtliga deltagare vet var passen finns, med skjutsektorerna.

 


Föreningens kontaktperson upprätthåller

Föreningens kontaktperson kan infoga positionspunkter av olika slag i jaktområdet så att medlemmarna kan se dem både på datorn och i appen.

Börja skapandet av positionspunkter i Oma riista på nätet genom att välja kontaktpersonens uppgifter och därefter Områden, Välj därefter i rullgardinsmenyn vägpunkter (1) och Skapa ny (2).

Det finns fyra olika typer av positionspunkter: pass, slicksten, utfodringsplats eller annan (3). Med ”Annan” kan du markera vad som helst bara du namnger platsen på lämpligt sätt.

Ge varje platstyp ett beskrivande namn, till exempel Älgpass. För varje sådan platstyp kan du därefter göra flera markeringar på kartan.

Skapa den första positionspunkten genom att klicka med musen på den önskade platsen på kartan. Det går att zooma in kartan och dra punkten till exakt rätt ställe. Därefter kan du i skriva in preciserande uppgifter i fältet för beskrivningar, exempelvis namnet på passet och de säkra skjutsektorerna.

Lägg till följande punkt av samma typ genom att klicka på positionen på kartan. Fortsätt därefter på samma sätt. När samtliga punkter av den valda typen är skapade väljer du Spara och lämnar funktionen. Du kan skapa olika platstyper enligt behov genom att välja Skapa ny och fortsätta på det ovan beskrivna sättet.

De skapade punkterna får automatiskt ett eget löpande nummer. Du kan redigera de skapade platstyperna och de enskilda punkterna när som helst genom att välja den önskade platstypen genom att Redigera och spara ändringarna.

 


Foga positionspunkterna till området

Föreningens kontaktperson fogar de skapade platstyperna och punkterna till jaktområdet genom att gå till vyn Områden och välja området där positionspunkterna ska infogas. Välj Redigera området och därefter Anslut vägpunkter (1). Välj därefter punkterna som ska infogas ur förteckningen (2). Det är dock förnuftigt att enbart infoga punkter som verkligen behövs. Ett älgpass behöver knappast markeras på en karta för småviltsjakt. Spara ändringarna innan du lämnar vyn Redigera området (3).

Positionspunkterna som har fogats till området i vyn Områden kan visas eller döljas genom att klicka på Positionspunkter uppe till vänster. Du kan redigera, infoga eller radera platstyper och enskilda punkter när som helst genom att klicka Områden och i menyn välja Positionspunkter.

 


Visa positionspunkterna i Oma riista-appen

På kartan i Oma riistas terrängapp visar du positionspunkterna genom att öppna appen och välja vyn för kartor (1). Klicka på kugghjulet i övre hörnet för att öppna Inställningar (2) och välj därefter det önskade området (3). Återvänd till kartan genom att klicka på pilen (4) uppe till vänster. I kartvyn klickar du på rullgardinsmenyn Visa händelser och klicka Vägpunkter (5).

Det går att zooma in kartan. I nedre kanten finns en filtreringsmeny (1) där du väljer vilka platstyper som visas på kartan. Klicka på Lista (2) för att ta fram förteckningen över de infogade platstyperna. Genom att klicka på enskilda positionspunkter i kartvyn kan du granska punkten och den bifogade beskrivningen. Om du har redigerat positionspunkterna i nättjänsten utan att ändringarna blivit uppdaterade i terrängappen så kan du uppdatera genom att klicka Lista och därefter uppdateringsknappen i övre hörnet (3).

 

 


Kontrollera att du alltid har den senaste versionen av Oma riistas terrängapp! Om inte så ladda ner den gratis i din appbutik.

Stödet för iOS terrängapp blir klart under våren.

Se närmare anvisningar på www.riistainfo.fi/sv/oma-riista-anvisningar/

Föreningsmedlemmarna kan kontrollera positionspunkterna också i Oma riistas nättjänst

 1. Logga in och välj föreningsmedlems uppgift.
 2. Gå till vyn Områden och välj området där du vill se de infogade punkterna.
 3. De infogade punkterna visas nu på kartan. Du visar/döljer punkterna på kartan genom att klicka på Positionspunkter uppe till vänster.
 4. Du kan filtrera bort olika punkttyper från vyn genom att i rullgardinsmenyn välja Positionspunkter. Där ser du dessutom namnet på de olika punkterna och deras eventuella beskrivningar.

Jaktledarens uppgifter i terrängappen

I höstas fick terrängappen en funktion för hjortdjursjaktledare där jaktledaren kan bokföra och godkänna fällt vilt. Funktionen är tillgänglig för varje person som har utnämnts till jaktledare. Klicka Jaktledaren i Mer-menyn.

I terrängappen kan jaktledaren göra följande för älgen:

 • Skapa jaktdagar
 • Godkänna eller förkasta föreslagna fällningar och observationer
 • Anteckna fällningar och observationer
 • Kontrollera markeringar på kartan och filtrera dem

För hjortarnas del:

 • Granska jaktdagar
 • Godkänna eller förkasta föreslagna fällningar
 • Bokföra fällningar
 • Granska markeringar på kartan och filtrera dem

För hjortarna bokför jaktledaren inte observationer eller skapar jaktdagar. Jaktledaren antecknar hjortobservationerna som privatperson och varje jägare ansvarar för sina egna observationer. Jaktdagarna för hjort skapas automatiskt.

Även tjänstens ingångssida har förnyats, både på nätet och i appen. På appens ingångssida finns en ny funktion där du kan registrera dig och förnya lösenordet.