Passipaikat ja muut paikkapisteet Oma riistan kartalle

Metsästäjien pitkään toivomat paikkapisteet tuotiin marraskuun lopulla Oma riista -palveluun.

Julkaistu10.1.2022

Paikkapisteillä voidaan Oma riistan kartalle merkitä mitä tahansa seuran tarpeelliseksi näkemiä asioita: passipaikkoja, kyttäystorneja, nuolukiviä, loukkuja, riistapeltoja ja niin edelleen. Esimerkiksi tieto passipaikoista auttaa kokemattomampaakin löytämään varmasti oikeaan passiin ja metsästyksen johtajaa metsästyksen suunnittelussa ja ohjaamisessa. Näin ne parantavat seuruemetsästyksen turvallisuutta, kun passipaikat ampumasuuntineen ovat kaikkien jahtiin osallistuvien tiedossa.

Artikkeli sisältää ohjeet myös videomuodossa.


Seuran yhteyshenkilö ylläpitää

Seuran yhteyshenkilö voi määritellä seuran metsästysalueille erilaisia paikkapisteitä, jotka näkyvät seuran jäsenille sekä Oma riista -verkkopalvelussa että maastosovelluksessa.

Paikkapisteiden luominen aloitetaan Oma riista -verkkopalvelussa valitsemalla Seuran yhteyshenkilön tehtävä ja sen jälkeen ALUEET-sivun alasvetovalikosta PAIKKAPISTEET (1) ja Luo uusi (2).

Paikkapisteitä on neljää eri tyyppiä: Passi, nuolukivi, ruokintapaikka tai muu (3). Muu -paikkatyypillä voidaan merkitä mitä tahansa paikkoja nimeämällä ne tarkoituksenmukaisesti.

Kullekin paikkatyypille annetaan kuvaava nimi, esimerkiksi Hirvipassit. Jokaiselle tällaiselle paikkatyypille voidaan asettaa ja nimetä yksi tai useampi paikkapiste, jotka näkyvät kartalla.

Ensimmäinen paikkapiste asetetaan klikkaamalla hiiren kursorilla karttaa halutusta kohdasta. Näkymää voi tarvittaessa zoomata, ja paikkapisteen voi raahata tarkasti oikealle paikalleen. Asetetulle paikkapisteelle voi kirjoittaa Kuvaus-kenttään tarkentavia tietoja, kuten kyseisen passipaikan nimen ja turvalliset ampumasektorit.

Samaan paikkatyyppiin lisätään seuraava paikkapiste klikkaamalla pisteen sijainti kartalle ja jatkamalla edellä kuvatulla tavalla. Kun halutut paikkapisteet on luotu valittuun paikkatyyppiin, valitaan Tallenna ja Poistu. Erilaisia paikkatyyppejä voidaan luoda tarpeen mukaan lisää valitsemalla Luo uusi ja jatkamalla edellä kuvatulla tavalla.

Luodut paikkapisteet saavat automaattisesti yksilöllisen juoksevan numerotunnisteen. Luotuja paikkatyyppejä ja yksittäisiä paikkapisteitä voi muokata milloin tahansa valitsemalla haluttu paikkatyyppi, Muokkaa ja tallentamalla tehdyt muutokset.

 


Paikkapisteet liitetään alueeseen

Seuran yhteyshenkilö liittää luodut paikkatyypit pisteineen haluttuun alueeseen siirtymällä ALUEET-sivun alasvetovalikosta ALUEET-näkymään. Alueista valitaan se, johon paikkapisteitä halutaan liittää: valitaan Määrittele metsästysalue -painikkeen alta Liitä paikkapisteet (1) ja valitaan liitettävät paikkapisteet luettelosta (2). Kuhunkin alueeseen kannattaa liittää vain tarkoituksenmukaiset paikkapisteet. Esimerkiksi hirvipassipaikka ei välttämättä ole tarpeellinen tieto pienriista-alueen kartalla. Mikäli halutaan poistaa alueeseen jo liitetty paikkapiste, poistetaan valinta kyseisen tiedon kohdalta. Muutokset tulee tallentaa (3) ennen poistumista Määrittele metsästysalue -näkymästä. ALUEET-näkymässä alueeseen liitetyt paikkapisteet saa näkyviin tai pois näkyvistä kartan vasemman yläkulman Paikkapiste -painikkeesta. Paikkatyyppejä ja yksittäisiä paikkapisteitä voi muokata tai lisätä/poistaa milloin tahansa valitsemalla ALUEET-sivun alasvetovalikosta PAIKKAPISTEET.


 

Paikkapisteet näkyviin Oma riista -maastosovelluksessa

Oma riista -maastosovelluksen kartalle paikkapisteet saa näkyviin avaamalla puhelimessa sovellus ja valitsemalla Kartta-näkymä (1). Yläkulman rataskuvaketta klikkaamalla saa avattua Asetukset (2) ja valittua haluamansa alueen (3). Karttanäkymään palataan yläkulman nuolella (4). Karttanäkymässä valitaan Näytä tapahtumat -alasvetovalikosta Paikkapisteet (5).

Karttaa voi lähentää tarpeen mukaan. Näkymän alareunassa on suodatusvalikko (1), josta voit valita kartalla näytettävät paikkatyypit. Yläreunan Lista-painikkeesta (2) saa esiin luettelon alueeseen liitetyistä paikkatyypeistä. Napauttamalla karttanäkymässä olevaa yksittäistä paikkapistettä voit tarkastella pistettä ja siihen liitettyä kuvausta. Mikäli paikkapisteitä on muokattu verkkopalvelussa eivätkä muutokset ole päivittyneet maastosovellukseen, paikkapistemuutokset saa päivitettyä Lista-näkymän yläkulman päivityspainikkeella (3).

 


Varmista, että puhelimessasi on aina viimeisin Oma riista -maastosovellusversio! Tarvittaessa lataa se ilmaiseksi sovelluskaupastasi.

iOS-maastosovellukseen paikkapisteiden tuki valmistuu kevään 2022 aikana.

Katso tarkemmat ohjeet www.riistainfo.fi/oma-riista-ohjeet

Seuran jäsen voi tarkastella paikkapisteitä myös Oma riista -verkkopalvelussa

 1. Kirjaudu sisään ja valitse seuran jäsenen tehtävä.
 2. Siirry ALUEET-välilehdelle ja valitse alue, johon liitettyjä paikkapisteitä haluat tarkastella.
 3. Alueeseen liitetyt paikkapisteet näkyvät oletusarvoisesti kartalla. Saat paikkapisteet näkyviin/pois karttanäkymän vasemmasta yläkulmasta Paikkapisteet-painikkeesta.
 4. Voit suodattaa näkymästä eri paikkapistetyyppejä valitsemalla alasvetovalikosta PAIKKAPISTEET-näkymän ja näet lisäksi eri paikkapisteiden nimet sekä mahdolliset kuvaukset.

Metsästyksen johtajan toiminnot maastosovellukseen

Jo aiemmin syksyllä on toteutettu hirvieläinten metsästyksen johtajille maastosovellukseen saaliin kirjaus- ja hyväksymistoiminnot. Toiminnot ovat saatavilla jokaisen metsästyksen johtajaksi määritellyn henkilön maastosovelluksessa valitsemalla Lisää-valikosta Metsästyksen johtaja.

Maastosovelluksessa metsästyksen johtaja voi hirven osalta:

 • Luoda metsästyspäiviä
 • Hyväksyä tai hylätä ehdotettuja saaliita ja havaintoja
 • Kirjata saaliita ja havaintoja
 • Tarkastella merkintöjä kartalla ja suodattaa niitä

peurojen osalta:

 • Tarkastella metsästyspäiviä
 • Hyväksyä tai hylätä ehdotettuja saaliita
 • Kirjata saaliita
 • Tarkastella merkintöjä kartalla ja suodattaa niitä

Peurojen osalta metsästyksenjohtaja ei kirjaa havaintoja eikä luo metsästyspäiviä. Valkohäntäpeurahavainnot kirjataan yksityishenkilön roolilla ja niistä vastaa jokainen metsästäjä itse. Metsästyspäivät luodaan peuroille automaattisesti.

Myös palvelun etusivu on uusittu sekä verkkopalvelussa että maastosovelluksessa. Uutena ominaisuutena maastosovelluksen etusivulla voi nyt myös rekisteröityä sekä uusia salasanan.