Gör hunden renren genom att låta den vänja sig vid renar.

Med hund i renskötselområdet

De mörknande kvällarna och ruskans färgprakt gör jaktresorna stämningsfulla. I norr innebär hösten arbete också för renskötarna och det ska vi jägare ta hänsyn till när vi planerar våra jaktresor.

Text Pirkka Peltonen Bild Arto Määttä

Publicerad30.8.2022

I september när renarna brunstar börjar de dominanta tjurarna samla vajor omkring sig. Den här instinkten att packar ihop sig utnyttjar samerna. De samlar ihop stora hjordar som styrs till särskilda inhägnader. Där väljer man ut dem som slaktas och dem som får leva. När renarbetena pågår kan det finnas tusentals renar i ett och samma område som har samlats ihop med mycket möda och stort besvär. Men en hund som driver ren kan skingra hela flocken.

Renskötsel pågår – ta reda på när och var

Mika Kavakka, som är ordförande för renbeteslagsföreningen och renvärd för Kemi-Sompio renbeteslag, berättar att renskiljningen börjar i slutet av september och forsätter långt in på vintern. Högsäsongen för älg-, björn- och fågeljakten sammanfaller alltså med årets viktigaste renskötselarbeten.

– Det allra viktigaste är att jägaren ska ta reda på om det pågår renarbeten i jaktområdet. Vissa renbeteslag lägger ut dem på webbplatsen porotyot.fi. För de övriga gäller det att kontakta renvärden och fråga, berättar Kavakka.

Renvärdarnas kontaktuppgifter finner man på renbeteslagsföreningens webbplats och på eraluvat.fi > svenska. Utöver renarbetena kan renvärdarna informera om områden där det finns mycket ren och om områden där jakten inte skulle störa renarna. Kontakterna med renbeteslaget gynnar både renägarna och jägarna. En hund som nafsar en ren i hasorna innebär ett minus för rennäringen och ett onödigt avbrott för jaktdagen.

Ersättningsskyldigheten

I renskötsellagen stadgas att den som skrämmer renar och orsakar skador för renägaren och renbeteslaget är ersättningsskyldig. I värsta fall blir renen dödad av hunden. Även om hunden inte skulle angripa någon ren så driver den kanske renarna mot stängsel, trafikerade vägar eller ut på svag is. En ren som flyr från en hund kan dessutom skada sig själv.

Särskilt noga under fasthållningstiden

Det är särskilt viktigt att hundägarna följer den i jaktlagen fastställda tiden för när hundar ska hållas kopplade, 1.3-19.8.

– I synnerhet hundar som löper fritt på vårskaren är farliga för renar. Skaren bär hunden men inte renen. Dessutom närmar sig kalvningen för vajorna och det är en känslig tid, påpekar Kavakka och understryker hundägarens ansvar för att utbilda hunden renren. Med långsiktig och konsekvent utbildning når man resultat även här. Den som ber vänligt om lov kan få möjligheter att vänja sin hund vid renar i hägn.

Handled hunden aktivt

När hunden letar efter vilt bör varje hund ledsagas av en aktiv förare som följer med hundens arbete och ingriper när det behövs. Det här fungerar inte om en hundförare har två hundar samtidigt i terrängen och medan den ena ställer en älg så skäller den andra på renar.

Om olyckan ändå är framme

– Om olyckan ändå är framme så ska jägaren anmäla det inträffade och säga som det är, fortsätter Kavakka.

Anmälningen görs omedelbart till renbeteslagets renvärd. Den som orsakar en skada är skyldig att ersätta renägaren. För säkerhets skull är det därför klokt att ha en ansvarsförsäkring för hunden som täcker skador som hunden har vållat någon annan. Läs det finstilta så du är säker på att försäkringen inkluderar renar.

Skador kan förebyggas

Större delen av de renrelaterade skadorna kan undvikas om renbeteslagen och jägarna aktivt håller kontakt med varandra och om hunden används med största omsorg. Kavakka berömmer jägarna för att de nästan alltid uppträder korrekt och ansvarsfullt.

– Det största problemet handlar om att jakttrycket är för stort i vissa områden och att renarna där står under konstant press, berättar Kavakka.

Avslutningsvis påminner Kavakka om vikten av att rapportera påträffade renkadaver till renbeteslaget. Den som påträffar en död ren i skogen ska notera koordinaterna, märka ut platsen, ta ett foto av kroppen och underrätta renvärden för renbeteslaget.

  1. Hundar ska enligt lag hållas kopplade 1.3-19.8. Bryt inte mot bestämmelsen!
  2. Utbilda din hund så den är renren.
  3. Kolla webbplatsen porotyot.fi eller kontakta renvärden för att få veta var det pågår renarbeten.
  4. När hunden letar efter vilt ska hundföraren aktivt följa med den och vara beredd på att omedelbart ingripa.
  5. När olyckan är framme ska renvärden omedelbart underrättas.