Porovapaus saavutetaan totuttamalla koira poroihin.

Koiran kanssa poronhoitoalueella

Pimenevät illat ja ruskan väriloisto luovat metsästysreissuihin tunnelmaa. Pohjoisessa ne tuovat mukanaan myös porotyöt, jotka metsästäjän tulee ottaa huomioon jahtia suunnitellessaan.

Teksti Pirkka Peltonen Kuva Arto Määttä

Julkaistu30.8.2022

Syyskuussa porojen kiima-ajan eli rykimän alkaessa isot hirvaat alkavat kerätä vaatimia ympärilleen. Porotöissä hyödynnetään tätä eläinten pakkautumista samalle alueelle. Eläimistä kootaan isoja tokkia, jotka ohjataan erotusaitoihin. Siellä teurasporot erotellaan eloonjäävistä. Porotöiden aikaan voi samalla alueella olla jopa tuhansia poroja, jotka on isolla vaivalla kerätty yhteen. Poroa ajava koira voi tokkaan päästessään hajottaa sen.

Selvitä poronhoitotyöt

Paliskuntain yhdistyksen puheenjohtaja ja Kemin-Sompion paliskunnan poroisäntä Mika Kavakka kertoo palkisten poroerotusten alkavan tavallisesti syyskuun loppupuolella ja jatkuvan pitkälle talveen. Kiivain hirven, karhun ja linnun metsästysaika osuu siis päällekkäin vuoden tärkeimpien porotöiden kanssa.

– Kaikista tärkeintä metsästäjän on selvittää alueella olevat porotyöt. Osa paliskunnista ilmoittaa ne www.porotyot.fi -verkkosivustolla. Muiden osalta tiedot käynnissä olevista töistä saa paikalliselta poroisännältä, Kavakka sanoo.

Poroisäntien yhteystiedot löytyvät Paliskuntain yhdistyksen verkkosivuilta sekä eraluvat.fi -sivustolta. Poroisänniltä saa porotöiden lisäksi tietoa alueista, joissa poroja on paljon ja alueista, joilla tapahtuva metsästys ei sillä hetkellä häiritse porotöitä. Yhteydenotosta paliskuntaan hyötyy sekä poronomistaja että metsästäjä. Poron perässä laukkova koira haittaa poroelinkeinoa ja aiheuttaa jahtipäivään tarpeettoman katkoksen.

Korvausvelvollisuus

Poronhoitolaissa määrätään porojen pelottelemisesta aiheutuva vahinko poronomistajille ja paliskunnalle korvattavaksi. Pahimmillaan koira ottaa poron kiinni ja tappaa sen. Vaikka koira ei kävisi poroon kiinni, saattaa koira ajattaa porot aitoja päin, liikenteen sekaan tai heikoille jäille. Koiraa pakeneva poro saattaa myös esimerkiksi kivikossa loukata itsensä.

Kiinnipitoaikana erityisen tarkkana

Korostetun tärkeää koiranomistajan on noudattaa metsästyslaissa säädettyä koiran kiinnipitoaikaa 1.3.–19.8.

– Erityisesti keväthangilla vapaana juokseva koira on poroille vaarallinen. Hanki voi kantaa koiraa mutta ei poroa. Lisäksi vasomista lähestyvät vaatimet ovat herkässä vaiheessa, Kavakka muistuttaa ja korostaa koiran omistajan vastuuta koiransa kouluttamisessa porovapaaksi. Sinnikäs harjoitus ja vaivannäkö tekevät tässäkin asiassa mestarin. Poronomistajilta kyselemällä on mahdollista päästä totuttamaan omaa koiraansa aidassa oleviin poroihin.

Ohjaa koiraa aktiivisesti

Koiran etsiessä riistaa on tärkeää, että metsässä jokaisella koiralla on aktiivinen ohjaaja mukana. Koiraa tulee seurata ja olla valmiina mahdollisimman nopeasti puuttumaan sen toimintaan. Tämä ei onnistu, jos esimerkiksi yhdellä ohjaajalla on kaksi koiraa metsässä samaan aikaan ja toisen hirvihaukulle hiipiessä on toinen porojen perässä.

Jos vahinko sattuu

– Vahinkotilanteessa on tärkeää ilmoittaa asiasta reilusti, sanoo Kavakka.

Ilmoitus tehdään välittömästi paliskunnan poroisännälle. Vahingonaiheuttaja on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon poronomistajalle. Vahingon varalta koiralle on hyvä olla vastuuvakuutus, joka kattaa oman lemmikin aiheuttamat vahingot toiselle osapuolelle. Vakuutuksen osalta on syytä tarkistaa erikseen, että se kattaa koiran porovahingot.

Vahingot ovat estettävissä

Porovahingoista suurin osa voidaan estää paliskuntien ja metsästäjien välisellä aktiivisella yhteydenpidolla sekä koiran huolellisella ja mahdollisimman poroturvallisella käytöllä. Kavakka kiittelee metsästäjien toimivan pääsääntöisesti hyvin ja vastuullisesti.

– Suurimmat ongelmat ovat siinä, että metsästyspaine on joillakin alueilla liian kova ja porot ovat koko ajan paineen alla, Kavakka toteaa.

Kavakka muistuttaa lopuksi, että on tärkeä ilmoittaa paliskunnalle löydetystä poronraadosta. Jos kohtaat metsässä kuolleen poron ota koordinaatit ylös, merkitse sijainti maastoon, ota raadosta hyvät kuvat ja ilmoita löydöstä paikallisen paliskunnan poroisännälle.

  1. Noudata koiran kiinnipitoaikaa 1.3.–19.8.
  2. Kouluta koirasi porovapaaksi
  3. Selvitä käynnissä olevat porotyöt www.porotyot.fi tai paliskunnan poroisännältä
  4. Koiran etsiessä riistaa seuraa sen toimintaa aktiivisesti ja ole valmiina nopeasti puuttumaan siihen
  5. Vahingon sattuessa ilmoita paliskunnan poroisännälle