Hunden släpptes efter synkontakt med en mårdhund som sedan gömde sig i en lång dikestrumma. Honan avhystes från röret och var därefter enkel att fälla. Utan ställande hund är det väldigt svårt att jaga mårdhund i terrängen.

Mårdhundsjakt med nya redskap

För ett år sedan klassificerades mårdhunden som en skadlig främmande art. Ändringen innebar att jakten på det här lilla rovdjuret, som är skadligt för naturen, fick nya fångstmetoder och mera effekt.

text och bild Jyrki Puupponen

Publicerad14.5.2020

Mårdhunden ställer till med stor förödelse bland häckande fåglar. En enda mårdhund kan ödelägga en hel sjöfågelkoloni, vilket betyder att vi ska jaga arten med alla tillgängliga metoder. Bäst resultat ger jakten på våren före häckningen.

Lockläten och nattsikten

Jag trycker på play-knappen på fjärrkontrollen. Spelaren som jag har lagt ute på åkern spelar upp lätet av ett litet djur i fara. I sitt minne har spelaren tiotals läten, det ena ohyggligare än det andra, som jag spelar upp med fjärrkontrollen.

I och med lagändringen blev det tillåtet att använda apparater som spelar upp ljud för att locka mårdhundar, och mårdhundar är precis vad vi är ute efter nu. Ljuden som spelaren spelar upp härmar ett litet djur som svävar i livsfara och de lockar till sig små rovdjur i hopp om ett lättfånget mål mat.

Vi har redan lyckats locka en mårdhund och bytte sedan till en annan plats. Sensommarkvällen har redan mörknat så pass att det inte går att skjuta ens med det ljusstarkaste kikarsikte. Antti Santalahti har fäst ett nattsikte på kikarsiktet och med det infraröda ljuset ser vi att skjuta i kolmörker.

Efter några minuters spelande skymtar en mörk, liten gestalt vid bortre åkerkanten. Santalahti riktar geväret mot figuren och nattsiktet visar oss en mårdhund som kommer löpande mot spelaren med lockläten. Geväret vilar stadigt på skjutstödet. När mårdhunden hejdar sig ljuder ett dämpat gevärsskott i natten och det främmande rovdjurets nattliga vandring får ett abrupt slut.

Numera får man vid mårdhundsjakt använda nattsikten med ljusförstärkare och mörkersikten med infrarött ljus. Mårdhundarna är aktiva på natten, vilket betyder att sikten som fungerar i mörker gör jakten effektivare. Lockjakt och åteljakt med mörkersikten och nattsikten fungerar också utan månskensnätter med snö.

Jakt med ställande hund och lampa

En natt i mars går vi en runda kring åkrar där det rör sig mårdhundar. Till slut träffar lampans ljuskägla ett glänsande ögonpar i bortre hörnet på en åker. Vi skyndar närmare och Antti släpper norrbottenspetsen Vili. Hunden störtar iväg, men mårdhunden har hunnit få ett gott försprång. Till slut inleder hunden ett tveksamt skall en halv kilometer ifrån. Hunden låter frustrerad och orsaken klarnar när vi når fram. Mårdhunden har klämt in sig i en lång dikestrumma.

Vi kopplar hunden. Jag ställer mig på pass vid trummans ena mynning medan Antti går till andra ändan och börjar oväsnas och bulta på trumman. Till slut tappar mårdhunden nerverna och lämnar röret. Den är en hona och flykten slutar där, med ett hagelskott i pannlampans sken.

Nattjakt med ställande hund är en effektiv metod för eliminering av mårdhundar. De följer ofta samma nattliga stigar. Numera är det tillåtet att använda konstgjorda ljuskällor för att leta efter, fånga och skjuta mårdhundar. Vid jakt med hund släpper man hunden när man med lampan har fått syn på en mårdhund. Hunden hejdar djuret och visar med skallet var mårdhunden finns. Därefter avlivas mårdhunden med lampan som belysning.

Nattetid rör sig mårdhundarna kring foderhäckar för hjortar, åtlar, svingårdar och hönshus. På sommaren drar slagna höåkrar dem till sig som en magnet. Ett jaktlag med hund kan under en natt eliminera ett stort antal av de här skadliga främmande rovdjuren.

Mårdhundsjakt

Mårdhunden är inte längre ett vilt utan en skadlig främmande art. Rent tekniskt är jakten inte längre jakt, vilket betyder att alla begränsningar i jaktlagen inte längre gäller.

 

  • Jakten på mårdhund kräver inte jaktkort, men djuret ska avlivas smärtfritt med ett skjutvapen.
  • Vid mårdhundsjakt är det tillåtet att använda mörkersikten med ljusförstärkare, nattsikten och konstljus.
  • Vid lockjakt är det tillåtet att använda apparater som alstrar ljud, ”lockspelare”.
  • Det är tillåtet att avliva en mårdhund i fälla närmare än 150 meter från bebott hus. I städer ska jägaren ta hänsyn till ordningslagen och vid behov göra en anmälan till polisen.
  • Det är tillåtet att jaga mårdhund året om. Den som dödar en hona med ungar ska också döda ungarna. Jakten när honorna har ungar regleras av de etiska reglerna för jägare.
  • Vid jakt med hund på våren (mars-april) får en ställande hund användas bara jakten inte stör djurlivet under fortplantningstiden. En utbildad hund får alltså släppas efter en mårdhund inom synhåll även under tiden då hundar ska hållas kopplade.
  • De jaktliga bestämmelserna om användningen av motorfordon gäller också för jakt på mårdhund. Det är förbjudet att skjuta närmare fordonet än 100 meter omedelbart sedan fordonet stannat.
  • Det är tillåtet att använda lockspelare, konstljus och mörkersikten enbart vid jakt på skadliga främmande arter.