Mårdhundsillusionen

textArto MäättäBild Dasa Ksandrova / Getty Images
Publicerad18.3.2020

Jägare har ofta en oriktig bild av mängden mårdhundar i sitt område. Det här visar sig på jakter där utomstående jägare kommer för att eliminera mårdhundar i en förenings marker.

Ortsborna tror ofta att det finns så lite främmande rovdjur att det knappt ens räcker till ett veckoslut. 

På ett jaktevenemang som arrangerades under ett veckoslut stod 150 000 hektar till förfogande. Arealen var fördelad på sjutton jägargrupper. Varje grupp hade således i genomsnitt 8 823 hektar att jaga på. 

Under veckoslutet fälldes 422 mårdhundar, vilket kan verka mycket, men i förhållande till områdets storlek så är det bara ett ytskrap på den potentiella mängden mårdhundar. Räknat per tusen hektar uppgick bytet till 2,81 mårdhundar.

Det räcker således inte med ett enda jaktevenemang för att hålla mårdhundarna på ett minimum, men evenemangets betydelse som en aktiverande faktor för jaktföreningarna på orten kan vara avsevärd. I föreningar som redan under en längre tid har arrangerat jaktevenemang har elimineringen av mårdhundar trappats upp så pass mycket att man tack vare ett systematiskt arbete har fått mårdhundsbeståndet att vända nedåt.

Även besvärligare ställen blir jagade

Ortens jägare med grythundar kan tyckas fälla massor av mårdhundar, men det är typiskt också för den här jakten att jägarna bara länsar gryt som de känner till och som är lätta att nå. Det är bara en bråkdel av en jaktförenings areal som jägarna kammar igenom och enbart kända gryt som blir tömda.

Det här kan vara orsaken till att insatserna inte biter som de ska på mårdhundsstammen. Jägarna borde också bearbeta platserna som är svårare att nå tillräckligt effektivt. Det har visat sig att en kombination av ställande jakt och grytjakt biter bäst. Då hittar vi mårdhundar på ställen där vi inte ens visste om att de fanns. 

Anmäl dina observationer av mårdhund till jägarna på orten

Vid jakt på annat vilt görs ofta observationer av mårdhundar, men i dagsläget når informationen inte alltid smårovdjursjägarna i föreningarna. Här borde vi få till stånd en ändring. Om observationerna blir rapporterade så kan specialisterna rycka ut och vi får mera effekt i jakten.