Låt barnet följa med på jakt

Upplevelser under barndomen skapar bestående minnen medan de vuxna formar barnets inställning och attityder. Den som låter ett barn följa med på jakt kan lyckas lägga grunden till ett livslångt intresse och en livsstil.

Text och bilder Antti Saarenmaa

Publicerad10.1.2022

Fler än en jägare har fått sina första jaktupplevelser redan som ung, tillsammans med sina föräldrar, far- eller morföräldrar eller släktingar. Vill det sig väl så lämnar upplevelserna positiva associationer som senare, kanske först i vuxen ålder, styr personen till friluftsliv.

Självkänsla och sinnesfrid

För ett barn kan det vara svårt att sitta tyst och stilla. För somliga vuxna är detta fortsättningsvis svårt. Att kunna hålla sig lugn och koncentrerad är viktiga färdigheter som det kan ta en livstid att bemästra.

Jakten erbjuder strålande och meningsfulla möjligheter att öva sig på koncentration, observation och stillhet. Att sitta tillsammans på passet bäddar för gemensamma stunder att iaktta naturen. Barnet vinner insikter och känner sig delaktigt. Barnet observerar, förundrar sig över det som hen ser och får tala om det. Han eller hon lär sig känna igen djur, träd och växter, och lyssnar på ljuden runt omkring sig. Och liksom av sig självt lär sig barnet också koncentration.

En skymmande kväll eller en tidig gryning på passet bjuder dessutom på utmärkta möjligheter att lära känna dunklet och det vikande dagsljuset. Det skapar en positiv självkänsla hos barnet. Att ha en egen pannlampa skapar trygghet och säkerhet, även om barnet skulle vänta med att knäppa på den. Barnet bygger självsäkerhet genom att själv välja den rätta stunden att tända lampan – eller låta bli att tända den. Samvaron med en närvarande vuxen skapar säkerhet och trygghet. ”Jodå, jag klarar mej en stund till!”

På jakt finns det gott om sådant där barnet kan vara med. Här sätter vi ihop stegen till ett trädpass.

Varifrån kommer maten?

När ett barn får följa med på jakt öppnar sig också lämpliga stunder för samtal om varifrån maten kommer. Efter det väl övervägda och exakta fällande skottet får barnet titta närmare på det fällda viltet och lära sig det rätta sättet att ta vara på djuret. Det hjälper barnet att redan från barndomen skapa sig en rättfram och uppskattande uppfattning om kretsloppet i naturen och varifrån maten vi äter kommer. Respekten som den vuxna visar viltet skapar en sansad och saklig attityd.

Barnet får se hela kedjan, från det fällda viltets livsmiljö och behov till födan som djuret äter och djurets ställning i näringskedjan i förhållande till oss själva. Det öppnar för barnet en makalös utsikt över vår miljö, vårt ansvar för miljön och betydelsen av allt vi gör.

Även om alla insikter inte omedelbart öppnar sig för barnet just då så hjälper en genomtänkt och öppen handledning och kunskapsförmedling oss att lägga en grund för en hel generation av medvetna, sansade och upplysta naturmänniskor.

Till på köpet skapar de gemensamma stunderna med het kakao och smörgåsar fantastiska minnen!

Den fällda vitsvanskalven känns intressant!

Så här får du barnet att trivas

En välförsedd matsäck är dagens höjdpunkt

Ladda generöst med matsäck. Det är inte heller tokigt att packa ner någonting utöver det vanliga att mumsa på. Vägen till hjärtat går som känt via magen!

Egen kikare och ficklampa

Med en kikare ser barnet mera medan det känns tryggt med en egen ficklampa när det mörknar. Kanske låter barnet lampan stanna i fickan för att i stället förundra sig över den nattmörka skogen utan belysning.

Kom ihåg ombyteskläderna!

Om strumporna eller handskarna är våta eller om det blåser utan något vindtätt skalplagg så kryper kylan hastigt in i märg och ben, ofta fortare på ett barn än en vuxen. Kylan sänker motivationen och stukar effektivt intresset. Håll alltså ett öga på att barnets kläder är torra och varma! En nödfilt eller liknande kan vara värd sin vikt i guld och avsevärt öka trivseln.

Gör barnet delaktigt

Att låta barnet aktivt delta och göra saker är väldigt positivt. Då startar inlärningen redan på ruta ett. Det ökar trivseln och intresset hålls på topp klart längre än om barnet bara passivt hänger med. Låt barnet hjälpa till med att ta vara på viltet, locka med pipan och avspana terrängen. På det viset får du direkt en helhjärtad jaktkamrat!