Så ska det se ut när kanufällan står på plats.
Väck med de främmande rovdjuren!

Knip mårdhunden
Del 4 Höj effekten på kanufällan

Fälljakten kan ge en vilseledande bild av mårdhunden. På hösten traskar unga individer också in i illa gillrade fällor medan saldot för fångsten på våren kan stanna på noll med samma uppställning. Jägaren måste kunna gillra fällan med omsorg för att knipa vuxna mårdhundar.

text Kari Karhula bilder Mikko Alhainen

Publicerad16.7.2020

Mårdhunden är ett hunddjur och är i motsats till vad många tror ofta skygg och försiktig. För fälljägare är de vuxna mårdhundarna skoningslösa motståndare som kan låta bli att gå i fällan om de anar ugglor i mossen. Rörde du vid fällans kant med bar hand? Då gjorde du sannolikt ett avgörande fel.

Fånga mårdhunden där den har sin gång

Platsen där fällan gillras är avgörande för att det ska bli någon fångst. De bästa platserna ligger utmed rutterna som mårdhunden följer. Standardrutterna löper längs stranden av sjöar, åar och havet. I jordbrukslandskapet strövar mårdhundarna ofta i gränszonen mellan skog och åker, och längs utfallsdiken. Jägaren hittar sina personliga bästa ställen genom att prova sig fram.

När platsen väl är vald blir följande steg den exakta placeringen, som ska göras med omsorg. Fällans botten ska stå på ett solitt underlag. Täck nätbottnen väl. Lägg hinder på fällans sidor så att mårdhunden inte kommer åt betet den vägen.

Det är vanligt att en ny fälla når sin maximala fångstförmåga först när den har tappat sin ”nybyggda” doft.

Slaktavfallet av annat vilt och de tidigare fällda mårdhundarna som du lägger i åtelboxen fungerar utmärkt som extra lockmedel. Då behöver du inte heller destruera de tidigare mårdhundarna. Samtidigt förhindrar du spridningen av trikiner.

Eliminera lukten av människa

När fällan väl är ställd på en riktigt bra plats gäller det att minimera den doft av människa som finns på och omkring fällan. Rör aldrig fällan eller betet med bara händer. Mårdhunden är ett hunddjur och har ett oerhört välutvecklat luktsinne – och doften av mänsklig beröring dröjer länge kvar i fällan. I det stora hela är det omöjligt att helt undvika att doft fastnar, men det går att minimera dofterna.

Handskar och gummistövlar eliminerar effektivt doften av människa. Bäst blir resultatet om handskarna inte används till någonting annat än att gillra fällor och hantera fångade mårdhundar. Ännu bättre blir det om handskarna förvaras i en plastpåse tillsammans med ett mårdhundsskinn.

Det gäller att minimera besöken vid fällan eftersom jägaren tillför ny doft vid varje besök. Placera gärna fällan så att den kan kontrolleras på håll, till exempel med en kikare. Ännu enklare blir det med en elektronisk fällvakt. Då går det också att ställa fällan på den allra bästa platsen.

Mårdhunden kommer närmare festmåltiden genom att kliva in i fällan. Men den enda godbiten som mård­hunden når är fäst vid avgillringssnöret.

Extra bete ökar dragningskraften

Det som gäller för människolukten vid fälljakt gör det inte för betet. Det är betets lukt som lockar mårdhundarna till fällan. Ju kraftigare doft desto större räckvidd har betet.

Lukten av enbart betet når sällan särskilt långt och därför skruvar en extra laddning bete upp effekten i jakten. Det egentliga betet kan kompletteras med hundtorrfoder på fällans botten eller en snabbåtel.

Baktill på kanufällan kan du bygga en separat åtelbox som sprider dofter omkring sig utan att ändå bjuda mårdhundar eller asätande fåglar på föda. I praktiken kan det vara en U-formad konstruktion av lastpallar som täcks med nät. I den kan du lägga mårdhundarna som tidigare gått i fällan och fiskrens eller inälvorna av annat vilt som luktproducenter. Åtelboxens enda ”öppna” sida ligger mot kanufällans baksida, vilket betyder att mårdhunden kommer närmare festmåltiden genom att kliva in i fällan. Men den enda godbiten som mårdhunden kommer åt är fäst vid avgillringssnöret.

En precisionsgren

Fälljakt på mårdhund är absolut en precisionsgren där det inte är ovanligt att jägare genom vårdslöshet inte får ut full effekt av redskapet. Det är inte alls omöjligt att fånga vuxna mårdhundar med kanufälla, men det gäller att inte ge dem några fördelar. Föreställ dig att du gillrar kanufällan för att fånga räv så kommer du in i den rätta jaktliga föreställningsvärlden.

Mårdhunden som trikinspridare

Mårdhunden är en allätare som gärna besöker åtlar för att äta. På grund av detta är hela 60 procent av de vuxna mårdhundarna i södra Finland infekterade med trikiner.

Trikinerna smittar från djur till djur när djuren äter kött som innehåller inkapslade larver. Infekterat kött kan också smitta människor, men tillagning i över 70 grader celsius dödar parasiten.

Mårdhundarnas höga trikinhalter kan kännas betydelselöst, men i verkligheten kan detta öka exempelvis mängden infekterade vildsvin och björnar.

Av det här skälet rekommenderas att mårdhundskadaver inte används som åtelmaterial utan destrueras genom exempelvis nedgrävning.