En rejält modifierad Tikka M17: Pipparet kommer från modellen 77 K, piporna är förkortade 20” och en justerbit är satt mitt på piporna och vid mynningarna, övergången är gjord flackare, avfyrningsmekanismen är modifierad till två avtryckare, cylinderchoke. Vid provskjutning med tre olika fabriksladdade sluggar var träffsäkerheten utmärkt och träffarna sammanföll nästan. Dessutom spelade ordningsföljden mellan kulpipan och hagelpipan ingen roll (tavlan nere till vänster). På 50 meter sköt piporna aningen i kors. Det behövdes alltså en smärre justering (med mittbiten trycker man kulpipan mot hagelpipan) och därefter kunde kikarsiktet ställas in.
En jägares vapen

Inskjutning av kombigevär med slug

I den här artikeln belyser jag inskjutningsproblemen med slug och föreslår lösningar.

Text och bilder Esa Höysniemi

Publicerad5.7.2021

Kombigevär tillverkas både med piporna under varandra och bredvid varandra, med kulpipan ovanför eller under. Den viktigaste skillnaden för skytten är dock den, om kulpipan kan justeras eller inte.

Vid skytte med slug är ställbara pipor det viktigaste för skytten. En friliggande kulpipa kommer som följande och först därefter den vanligaste typen där piporna är fastlödda i varandra utmed nästan hela sin längd. 

I det sistnämnda fallet är tester med olika patroner det enda sättet att påverka träffpunkten. Jag rekommenderar därför kombigevär med fasta pipor för slugskytte enbart för jägare som laddar sina patroner själv.

Till vänster en Brenneke Magnum som kan laddas i slätborrad pipa med full choke. Till höger ytbelagda kulor för räfflade pipor. Eftersom sådana är framtunga så fungerar de också i slätborrade pipor, men enbart med ren cylinder eftersom de inte formar sig på vanligt sätt och därför kan skada trångborrningen. Observera skillnaden i räfflingen på kulorna.
Övre raden: Till vänster en blykula utan ytbeläggning och tre alternativ med beläggning. Undre raden: Blyförbudet kommer att innebära förändringar också för jakten med slug. De flesta patrontillverkare har redan utökat sortimentet med blyfria alternativ av koppar, mässing, tenn och stål.
De här sluggarna är ENBART för räfflade pipor. Ladda aldrig sådana i slätborrade pipor eftersom de är baktunga och kräver räffling för att stabilisera sig. Dessutom kan de skada trångborrningen.

Kombi utan justeringar

Konstruktionen med fasta pipor skiljer sig tydligast från de övriga genom att träffpunkten flyttar sig för varje skott om de skjuts tätt efter varandra. Beroende på kulpipans placering börjar träffarna genast stiga eller sjunka i 5-10 cm steg (på 100 meters håll). Om kulpipan sitter under hagelpipan brukar träffarna börja klättra uppåt, och tvärtom. Det samma gäller för sluggarna och om piporna ligger sida vid sida flyttar sig träffarna i sidled.

Vapnets innehavare bör därför känna till storleken på flytten och i vilken riktning den går eftersom det händer att man på jakt måste följa upp med ett snabbt andra skott. De snabbaste hinner få iväg fler skott än så.

Med fasta pipor blir det dessutom stora skillnader mellan träffarna med olika laddningar och   skjutordningen mellan piporna kan påverka träffarna. Vid inskjutningen bör skytten därför besluta med vilken pipa han vanligen skjuter först och göra inskjutningen på samma sätt som på jakt; först den ena pipan och den andra genast efter. Låt geväret svalna helt innan du skjuter nästa tvåskottsserie.

Dessutom ska du efter inskjutningen kontrollera hur träffarna påverkas om du byter ordningsföljden mellan piporna.

På gevär som inte kan justeras men har en friliggande kulpipa (exempelvis äldre Tikka, Valmet Leijona, Baikal Taiga) rubbar en ändring av skjutordningen eller flera skott i följd i allmänhet träffpunkten knappt alls. 

På de här gevären kan kulpipan relativt enkelt göras justerbar. En vapensmed kan sätta en justering mitt på pipan, vid mynningen eller på båda ställena. Samtidigt kan pipor om så krävs förkortas och hagelpipan förses med utbytbara choketuber. Om pipans väggar är för tunna för vanliga choketuber går det att installera en holk eller tunnväggiga (Thin wall) choketuber. Sådana finns också för stålhagel och kan användas för slug.

När du testar träffsäkerheten för sluggar bör du göra det med samtliga choker från ren cylinder till full choke. Till vänster en räfflad holk och till höger en tunnväggig vanlig choke som installerats efteråt samt en längre holk för stålhagel som även fungerar med sluggar.
Träffbilderna på 50 meter med samma gevär och tre olika choker (blått halv choke, grönt förbättrad cylinder och ofärgad ren cylinder). Även om träffbilderna är av samma storleks­klass så stabiliserar sig kulorna som de ska enbart med förbättrad cylinder (grönt). Valet av choke är i det här fallet således enkelt.

Kombigevär med justerbara pipor

När kulpipan är justerbar (exempelvis Valmet 412, Verney-Carron Sagittaire) blir inskjutningen märkbart lättare och ordningsföljden mellan piporna brukar inte spela någon roll.

Situationen förändras först när piporna måste justeras så mycket att spelrummet börjar ta slut. Då blir spänningen så hög att funktionen närmar sig fasta pipor. Här är det förnuftigt att byta laddning i kulpipan eller sluggen för att lindra spänningen.

Teori och praktik

I teorin börjar piporna skjuta i kors om man ökar patronens effekt eller hastighet, och i motsatt fall går träffarna ifrån varandra. Det här går att utnyttja vid inskjutningen. Men det är inte ovanligt att detta i praktiken inte händer, och det krävs fler tester.

I teorin fungerar slugs på samma sätt, men på grund av den långa tiden i pipan stökar rekylen till det. Dessutom kan fel i patronläget, pipan eller choketuberna röra till det rejält. 

Redigast blir det genom att först ta reda på vilka sluggar som träffar bäst (minst tre skott på 50 meter) och undersöka geväret om det brister i träffsäkerheten. Övergången kan vara för brant eller patronläget för glappt, eller så ligger inte patronläget i linje med pipan. Det händer att utbyteschoker sitter snett, ibland så mycket att en slug fördärvar geväret efter hand som det samlas bly mellan pipan och chokens bakkant.

Rent generellt kan vi konstatera att ju längre pipa och ju snävare choke desto större blir skillnaderna i träff mellan olika sluggar. Du har nått en tillräcklig träffsäkerhet för sluggarna när träffarna håller sig inom 10 cm. Det maximala skjutavståndet är det där det här kravet fortfarande uppfylls, oavsett om det är 20 meter eller 70.

Undantaget bekräftar regeln, det vill säga att allt det som vi i teorin vet om inskjutning av kombigevär och dubbelpipiga vapen ändå inte gäller för vartenda gevär. Skaffa alltså inte ett kombigevär om du inte är beredd att tillbringa mycket tid på skjutbanan!

Övrigt att tänka på

Innan du justerar siktet ska du alltid först justera pipornas träffar så nära varandra som möjligt. 

På hjortjakt kan temperaturen variera från väldigt varmt till väldigt kallt. Kölden försvagar patronernas effekt, i synnerhet för slugs, vilket kan ha avsevärda konsekvenser för träffpunkten. Provskjut alltså geväret också vid kallt väder.

Sluggar med en ytbeläggning är bättre än bly eftersom det minskar friktionen (pipan värms upp långsammare) och håller pipan renare.

Den här unga råbocken sköts med en hemladdad Ares slug på 60 meter. Vid mynningen och mellan piporna på den här Valmet Leijona har jag satt en 6 mm bit för att sluggen i kaliber 16 och den .25-35-kalibriga kulpipan ska träffa samma punkt.

Kombigevär med slug på hjortjakt

  • Välj om möjligt ett gevär med justerbar kulpipa
  • Provskjut dig fram till en träffsäker slug, helst med ytbeläggning
  • Om du provskjuter med stöd; provskjut också utan stöd, skillnaden kan vara stor
  • Utbytbara choketuber är en fördel
  • Kom ihåg att olika sluggar träffar olika
  • Sätt dig in i ammunitionsfrågan, använd aldrig sluggar för räfflade pipor i oräfflade
  • Kom ihåg att en slug är långsam – skjut inte på rörliga mål utan föregående träning
  • Reservera mycket tid på skjutbanan så du kan skjuta in geväret med kalla pipor

Drillingar

Åtgärderna som beskrivs i den här artikeln kan också tillämpas på drillingar. På sådana är i regel den högra hagelpipan fabriksinställd att med traditionell brenneke träffa samma punkt som kulpipan på 50 meter.

Mera om samma ämne

En jägares vapen

Skjut in geväret förnuftigt

2.9.2021