En blyertsskiss av fältharar under en höstlig vaktjakt.
Ungdomsredaktionen

Hellre en hare i grytan än tio på åkern

Att vakta på fälthare hör till de trevligaste formerna av harjakt. Det är en okomplicerad jaktform för nybörjare, men också erfarna jägare kan finna nya intressanta aspekter.

Text och bild Reetta Hokkanen

Publicerad8.3.2024

När jag var yngre tänkte jag att den enda intressanta formen av harjakt var den traditionella, med hagelgevär och en drivande finsk stövare. När jag flyttade söderut från Kajanaland stannade stövaren hos föräldrarna och landskapet med mest skogsharar byttes till fälthararnas rike. Jag sköt min första fälthare en gång när jag smög utmed en åker efter ett rådjur; rådjuret kom undan men en fälthare hade stannat på åkern för att äta och stupade i skymningen för min studsare.

En jaktform med många varianter

I sina bästa stunder ger vaktandet på fälthare jakten en trevlig krydda. Jag har vaktat på fälthare på hjort- och rådjursjakter, som en biprodukt liksom, men också jagat hare på det viset att det uttryckligen är haren som är målet.

Vaktandet kan göras på det vanliga viset, vid en viltåker eller en utfodringsplats, men en aktiv jägare kan i stället ströva utmed åkerkanterna i höstskymningen. Det händer ofta att den som en höstkväll letar efter rådjur i stället råkar på en fälthare. Den som jagar med studsare kan fälla en jösse också på längre håll.

Skärpt omsorg för jägare med studsare

Haren utgör en liten måltavla så det gäller att lägga skottet omsorgsfullt och som alltid vid vaktjakt vara noga med kulans riktning och bakgrunden. Men haren är ett lågt mål, vilket ofta tillåter ett riskfritt skott riktat snett neråt. Det går fint att jaga fälthare med en klenare kaliber; exempelvis .17 HMR, .22 WMR och den för rådjur tillåtna .222 Rem är utmärkta kalibrer för den här jaktformen.

Fältharen håller gärna till vid bebyggelse och låter människorna stå för födan. Den besöker trädgårdar för att smaka på bärbuskar, blomrabatter, äppelträd med flera odlade växter. Men den som vaktar på fälthare vid bebyggelse ska se efter att avståndet till närmaste bebodda hus överstiger 150 meter. Avståndet mäter du behändigt med mätverktyget i tjänsten Oma riista. Se också efter att det inte finns byggnader, människor eller betande djur i kulans riktning bakom haren.

Folk som bor på landsbygden vill ofta skydda sina planteringar och odlingar, så den som frågar vänligt kan kanske till och med få lov att vakta i trädgården. Här passar det bra med en klenare och tystare kaliber.

Harstek i grytan

Fältharen är ett utmärkt vilt för matlagning. Ett långkok på hare med rotfrukter slår det mesta i middagsväg! Glöm alltså inte bort fälthararna när du vaktar på klövdjur utan låt dig i stället charmas av harjakten!