En jägares utrustning

Handkikaren och säkerheten på jakt

En av vapensäkerhetens fyra grundregler handlar om att identifiera målet och kontrollera kulfånget bakom målet innan du skjuter. Handkikaren är här ett oersättligt hjälpmedel.

Text och bilder Arto Määttä

Publicerad5.9.2021

Efter hand som vaktjakten har blivit populärare så har det blivit vanligare med handkikare, men fortfarande finns det här i landet allt för många jägare som saknar den här viktiga utrustningsdetaljen. På den här kanten ligger vi alltså klart efter världen i övrigt.

Spana INTE med kikarsiktet

Den som spanar med kikarsiktet bryter mot en av grundreglerna för vapensäkerhet genom att rikta geväret mot någonting som han ännu inte har identifierat och kanske inte är beredd att skjuta på. Det här brottet mot säkerheten handlar inte bara om att identifiera målet och kontrollera kulfånget utan är tyvärr dessutom väldigt vanligt bland jägarna i vårt land.

Två ögon ser bättre än ett

Den optiska fördelen med en handkikare är att två ögon ger en bättre uppfattning om målet och omgivningen. Det handlar om en skillnad i visualiseringen och där drar handkikaren alltid det längre strået. Du får en tydligare uppfattning om djup, målets beskaffenhet och terrängen. Över huvud taget ger handkikaren en mera realistisk bild än kikarsiktet.

Handkikaren ger således jägaren och jakten en ny dimension. Du får en tydligare uppfattning om målets beskaffenhet och identifieringen av individer går lättare. Rent generellt får du en klarare uppfattning om både målet och bakgrunden.

Handkikaren underlättar också jakten. Spanandet går så mycket bättre när jägaren i praktiken och fortlöpande håller sig bättre informerad om jaktområdet och det som pågår där. I synnerhet i dunklet före gryningen gör handkikaren det lättare att utse målen innan det går att se dem med obeväpnade ögon.

Ger faktisk information om målet

Det är också förnuftigt att använda handkikare med tanke på att hjärnan kan göra felaktiga tolkningar av det som jägaren ser. Observationerna som en människa gör är ofta bristfälliga och då börjar hjärnan fylla i med egna element för att skapa en begriplig helhet. Vilket förklarar fenomenet som många jägare har upplevt där en sten eller stubbe eller ett videsnår ser ut som ett vilt. Som till och med verkar röra på sig!

Handkikaren minskar det här behovet hos hjärnan att fylla ut observationer eftersom den ger mer faktisk information om både målet och bakgrunden. Med tanke på säkerheten är handkikaren en viktig utrustningsdetalj även i det här avseendet eftersom utsikterna till observationer som verkligen stämmer blir klart större.

Vanligtvis inser jägaren hur nödvändigt det är med en handkikare på jakt först när han har en i händerna och använder den på jakt. Först då klarnar alla fördelar som handkikaren ger när det gäller att identifiera arter, gestalta omgivningarna och jaga effektivare.

Det gäller att välja en handkikare som passar för att den också ska bli använd. En allt för stor kikare blir kanske lämnad hemma om det ska smygjagas längs åkerkanter. En kvalitetskikare med 42 mm frontlins är en fungerande kompromiss; den har hyfsade skymningsegenskaper men är ändå lätt att bära med sig.

Mera om samma ämne

Säkerheten framför allt

Tänk efter före på sjöfågeljakten!

5.7.2024
En jägares utrustning

Handkikaren

3.5.2024
Säkerheten framför allt

Ett krånglande gevär utgör en säkerhetsrisk

8.3.2024