Ungdomsredaktionen

Erfarenheter från en älgjägarkurs

I slutet av september deltog jag i en öppen utbildning för älgjägare som Finlands viltcentral ordnade. Den här gången arrangerades kursen på distans.

text Hanna Metsälä

Publicerad19.11.2020

Det var enkelt att anmäla sig till kursen. Dessutom mejlades en påminnelse om kursen en timme före den började och uppkopplingen till kursen gick problemfritt via en länk. Det gick smidigt att delta på datorn. Förbindelsen fungerade hela tiden bra utan några tekniska bekymmer. 

Diagram och älghorn

Jag väntade mig att få repetera tidigare kunskap och lära mig nytt, vilket mycket riktigt skedde. Jag har jagat älg i ungefär fem år och fick en rejäl dos ny kunskap. Emellanåt var jag vimmelkantig av alla älgberäkningsgrafer och diagram, men lärde mig mycket nytt. Efter kursen begrep jag mig bättre på uppskattandet av stammens storlek under älgens årscykel; när stammen står på minimum, när korna kalvar, efter kalvningen och under jakten.

Intressant var också hur de olika procent-andelarna för jakten, rovdjuren och trafiken fördelar sig på kalvar och vuxna. Dessutom blev jag bättre på att känna igen älgar i olika ålder på kroppsbyggnaden. Kursen innehöll mycket som jag redan kände till, men upprepning är ju all lärdoms moder.

Kursen innehöll intressant stoff som varje älgjägare bör känna till: fakta om uppskattningen av älgstammens storlek, hur man antecknar fällning och observationer i Oma riista, säkerhetsaspekter, aktuella coronadirektiv och älgens biologi.

Utbildningen var intressant, nyttig och välarrangerad. Den ena kursledaren undervisade med diabilder medan den andra svarade på frågor under diskussionsavsnittet. Kursen passar också veteraner som en repövning och för nykomlingar ger den ökad säkerhet på älgjakten. Nyttig kunskap för fortsatt använding!