Skjutproven blir elektroniska

Den elektroniska registreringen av skjutproven fick en flygande start, när man märkte att den nya tjänsten gjorde anordnandet av provet snabbare och lättare.

textTeemu Lamberg, Petri VartiainenBild Lasse Heimo.
Publicerad29.11.2019

Digitaliseringen förändrar jägarnas vardag. Det är få som inte har någon slags smart enhet med sig i fickan när de rör sig i skogen. I jaktvårdsföreningarna har den största omvälvningen varit elektrifieringen av mottagningen av skjutprov. Den nya tjänsten togs i bruk i början av 2019 och i 290 jaktvårdsföreningar har resultat matats in i tjänsten i realtid.

Skjutprovsresultat har registrerats flitigt – över 60 000 provförsök under cirka 3 500 skjutprovstillfällen. Det högsta antalet provförsök under ett tillfälle var 50 stycken. För det snabba ibruktagandet av den nya tjänsten har krävts att den är lättanvänd och funktionssäker.

 

En lyckad tjänst som snabbt togs i bruk

Hur har man på så här kort tid lyckats få datafunktionerna för den krävande offentliga förvaltningsuppgiften att fungera på det stora frivilligfältet? Den viktigaste framgångsfaktorn var att tjänsten utvecklades enligt användarnas behov. De problem som framkom i testningsskedet löstes utifrån testanvändarnas respons.

Det har varit lättare att tillämpa systemet eftersom man har kunnat använda det på sin egen smarttelefon eller pekplatta. Dessutom behöver inte examinatorerna för samtliga 12 000 skjutprov använda tjänsten. För att genomföra ett skjutprovstillfälle räcker det att 1–2 examinatorer behärskar användarfunktionerna.

Tjänsten har tagits emot väl, eftersom jaktvårdsföreningarna märkte att den underlättar arbetsbördan för de frivilliga och även är till nytta för kunden, alltså jägaren. Tjänsten produceras av den kommersiella operatören Vincit.

 

Skjutprov

  • I Finland finns cirka 120 000 hjortdjursjägare, som avlägger skjutprov minst vart tredje år.
  • Skjutprov krävs för personer som jagar hjortdjur, vildsvin och björn med räfflat kulvapen.
  • Skjutprov krävs för jakt med jaktbåge på hjortar, rådjur, vildsvin eller mufflon.
  • Uppgifterna om ett godkänt skjutprov registreras i det lagstadgade Jägarregistret med hjälp av tjänsten Oma riista.
  • Skjutproven ordnas av jaktvårdsföreningarna.

Viltplanerare Teemu Lamberg och jaktchef Petri Vartiainen, Finlands viltcentral