Ampumakokeet sähköiseksi

umakokeiden sähköinen kirjaaminen sai lentävän lähdön, kun uuden palvelun huomattiin nopeuttavan ja helpottavan kokeen järjestämistä.

TekstiTeemu Lamberg, Petri VartiainenKuva Lasse Heimo
Julkaistu29.11.2019

Digitalisaatio muuttaa metsästäjien arkea. Harvassa ovat ne, joilla ei ole taskussa jonkinlaista älylaitetta metsällä. Riistanhoitoyhdistyksissä suurin mullistus on ollut lakisääteisten ampumakokeiden vastaanoton sähköistyminen. Uusi palvelu otettiin käyttöön alkuvuodesta 2019 ja tulokset on näppäilty reaaliaikaisesti palveluun jo 290 riistanhoitoyhdistyksessä.

Ampumakoesuorituksia on tallennettu ahkerasti – yli 60 000 koeyritystä noin 3 500 ampumakoetilaisuudessa. Enimmillään yrityksiä on ollut yhdessä tilaisuudessa yli 50. Uuden palvelun nopea käyttöönotto on vaatinut palvelulta helppokäyttöisyyttä ja toimintavarmuutta.

 

Onnistunut palvelu saatiin nopeasti käyttöön

Miten vaativa julkisen hallintotehtävän atk-järjestelmä on saatu toimimaan näin lyhyessä ajassa, laajassa vapaaehtoiskentässä? Onnistumisessa tärkeintä on ollut, että palvelu on kehitetty käyttäjien tarpeet huomioiden. Pilotointivaiheessa esille tulleet ongelmat ratkaistiin testikäyttäjien palautteiden perusteella.

Järjestelmän omaksumista on helpottanut se, että sitä voi käyttää omalla tutulla älypuhelimella tai tablet-laitteella. Lisäksi kaikkien 12 000 ampumakokeen vastaanottajan ei tarvitse käyttää palvelua. Ampumakoetilaisuuden läpiviemiseksi riittää, että 1–2 koevastaanottajaa hallitsee käyttäjätoiminnot.

Palvelu on otettu hyvin vastaan, sillä riistanhoitoyhdistyksissä sen huomattiin keventävän vapaaehtoisten työtaakkaa sekä hyödyttävän asiakasta eli metsästäjää. Palvelun tuottaa kaupallinen toimija Vincit.

 

Ampumakoe

  • Suomessa on noin 120 000 hirvieläinten metsästäjää, jotka suorittavat ampumakokeen vähintään kolmen vuoden välein.
  • Ampumakoe vaaditaan rihlatulla luotiaseella hirvieläimiä, villisikaa ja karhuja metsästäviltä henkilöiltä.
  • Jousikoe vaaditaan metsästettäessä jousella peuroja, metsäkauriita, villisikoja tai mufloneja.
  • Hyväksytyn ampumakokeen tiedot kirjataan lakisääteiseen Metsästäjärekisteriin Oma riista -palvelun avulla.
  • Ampumakokeita järjestävät riistanhoitoyhdistykset.

Riistasuunnittelija Teemu Lamberg ja riistapäällikkö Petri Vartiainen, Suomen riistakeskus