Jaktvårdsavgiften täcker mycket

Alla som jagar i Finland betalar jaktvårdsavgift, det vill säga löser ut ett jaktkort. Den årliga avgiften är för närvarande 39 euro för myndiga personer och 20 euro för den som är under 18 år. Vad används pengarna till?

textKlaus EkmanBild Daniel Eriksson.
Publicerad7.12.2022

Den som har avlagt jägarexamen har rätt att jaga. Men jakten kan inledas först när jaktvårdsavgiften är betald.

I lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift fastställs storleken på jaktvårdsavgiften samt hur och till vad medlen används. I statsbudgeten reserveras årligen ett anslag, från vilket Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna beviljas statsunderstöd för utgifter som uppkommer av de i viltförvaltningslagen stadgade uppgifterna.

Det belopp som inflyter i form av jaktvårdsavgifter används också för att betala utgifter orsakade av den lagstadgade jägarförsäkringen. Alla som har betalat jaktvårdsavgiften är försäkrade beträffande personskador som uppkommer med skjutvapen så att ansvarsförsäkringen som ingår i försäkringen ersätter de personskador som den försäkrade orsakar en annan person med skjutvapen och den privata olycksfallsförsäkringen som ingår i försäkringen ersätter skador på grund av olycksfall som jägaren orsakat sig själv.

Tidningen Jägaren och Oma riista

Det mest synliga som jägarna får för jaktvårdsavgiften är tidningen Jägaren, som utkommer sex gånger om året och numera också kan läsas som webbtidning. Finskspråkiga jägare får tidningen Metsästäjä. Tidningen Jägaren erbjuder ett täckande paket med lagstiftning, bästa praxis och aktuella ämnen i anknytning till jakt och naturvård.

Tjänsten Oma riista, som har utvecklats av Finlands viltcentral, har fått en allt synligare roll och används av över 220 000 finländska jägare. Tjänsten grundar sig på en öppen källkod och är på så vis kompatibel med de flesta kommersiella jaktapparna.

Viltförvaltningen verkar utan skattemedel

I Finland är viltförvaltningen det enda förvaltningsområdet för vilket inga skattemedel alls används. Hela viltförvaltningen, Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna drivs med de medel som samlas in genom jaktvårdsavgifterna. De offentliga förvaltningsuppgifterna finansieras delvis med de licensavgifter som tas ut för licensbeslut.

Också jägarregistret, som upprätthålls av Finlands viltcentral och används för bland annat planeringen av jägarnas utbildning och för rådgivning, planeringen av nyttjandet av viltstammarna och för jaktövervakning, finansieras genom jaktvårdsavgifterna.