Vi behöver nya innovationer för att hindra vargattacker på hundar

Finlands viltcentral har tillsammans med ett antal rasorganisationer för jakthundar diskuterat nya metoder för att förebygga vargattacker på hundar. Utvecklingsarbetet bedrivs inom projektet VargLIFE.

Bild: Jaakko Alalantela
Publicerad15.4.2020

När det förekommer vargar i ett jaktområde innebär det svårigheter i synnerhet för dem som har en jakthund som jobbar på stort avstånd från husse eller matte. I synnerhet under barmarkstiden är det svårt att förutse hur vargarna rör sig och skyddsmetoderna måste därför utvecklas. Med de nuvarande metoderna går det inte att ge jakthundarna ett tillräckligt skydd. Varje år inträffar i genomsnitt 45 fall där vargar attackerar en hund.

Finlands viltcentral sammankallade ett antal rasorganisationer för jakthundar till ett samråd för att diskutera hur vi skulle kunna förebygga vargattacker effektivt. I samrådet deltog företrädare för sex organisationer samt Finlands viltcentral.

Deltagarna bollade idéer och underströk att vi ska utveckla och prova nya innovationer, som videoanalys. Utvecklingen i branschen gör det möjligt för en kamera att identifiera vargar och slå larm så att hundägaren kan reagera på situationen.

En lösning för att skrämma bort vargen från platsen där hunden befinner sig är avskräckning med ljud och ljus. Deltagarna befarade dock att ljudet skulle innebära en negativ upplevelse för hunden.

Avskräckning med ljus betraktades som ett tänkbart alternativ som kan få vargen att dröja med attacken, vilket skulle ge ägaren mera tid att undsätta sin hund.

Deltagarna ansåg det vara förnuftigt att utveckla vargvästarna. Västen kan samtidigt inkludera fler säkerhetsfunktioner för hunden, som att göra den synligare i trafiken. Men västen får inte begränsa eller försvåra hundens normala arbete.

Den stamvårdande vargjakten lyftes fram i diskussionen och betraktades som den allra viktigaste metoden för att minska på vargattackerna. Deltagarna ansåg det viktigt att skadebaserade dispenser beviljas i situationer där vargar orsakar allvarliga skador på jakthundar.

Som en idé värd att utveckla betraktades bevakning av vargarnas rörelser närmare realtid. Deltagarna önskade att vargobsmaterialet skulle vara öppet för alla att använda. Genom observationerna av vargar går det att förutse deras rörelser och undvika jakt i områden där det finns vargar. På den här punkten önskade sig deltagarna en app som visar observationerna i hundpejlen.

Samrådet var lyckat. Rasorganisationerna spelar en avgörande roll för jaktkulturen i vårt land och deltagarna ansåg att det är viktigt att de också framledes engageras i vargdiskussionen. Finlands viltcentral fortsätter samtalet om nya metoder för att skydda hundar och gör det nästa gång med kommersiella aktörer. Även då som en del av projektet VargLIFE (LIFE18 NAT/FI/000394).