Koiravahinkojen ennaltaehkäisyyn uusia innovaatioita

Uusia keinoja susien aiheuttamien koiravahinkojen ennaltaehkäisyyn ideoitiin yhdessä metsästyskoirarotujärjestöjen kanssa. Kehitystyötä tehdään SusiLIFE-hankkeessa.

Kuva: Jaakko Alalantela
Julkaistu14.4.2020

Susien esiintyminen metsästysalueella tuo haasteita etenkin kaukana omistajasta työskentelevän metsästyskoiran omistajalle. Susien liikkeitä erityisesti lumettomaan aikaan on vaikea ennakoida ja suojauskeinot vaativat kehittämistä. Nykyisillä menetelmillä metsästyskoiria ei pystytä suojaamaan riittävästi. Sudet aiheuttavat vuosittain keskimäärin 45 koiravahinkoa.

Suomen riistakeskus kutsui metsästyskoirarotujärjestöt keskustelemaan, miten vahinkoja voitaisiin tehokkaasti ennaltaehkäistä. Tilaisuuteen osallistui edustajia kuudesta eri järjestöstä sekä Suomen riistakeskukselta.

Valokarkotteita ja susiliivejä

Ideoinnissa nousi esille uusien innovaatioiden kehitys ja kokeilu, kuten videoanalytiikan käyttö. Videoanalytiikkakehityksen myötä kameran on mahdollista tunnistaa susi ja tehdä hälytys, jolloin koiranomistaja pystyy reagoimaan tilanteeseen.

Yksi ratkaisu pelottaa susi pois koiran lähettyviltä voi olla ääni- ja valokarkote. Ongelmana nähtiin koiralle äänestä koituvat kielteiset vaikutukset. Valokarkotetta pidettiin mahdollisena vaihtoehtona, jolla susi voitaisiin saada empimään hyökkäystä, ja omistaja saisi lisää aikaa pelastaa koiransa.

Susiliivien kehitys nähtiin järkevänä. Liivi voi tuoda koiralle muutakin turvaa, kuten parantaa havaittavuutta tieliikenteessä. Liivi ei saa rajoittaa tai hankaloittaa koiran normaalia työskentelyä.

Kannanhoidollinen metsästys koettiin tärkeäksi keinoksi

Susien kannanhoidollinen metsästys nousi keskustelussa esille ja sitä pidettiin kaikkein tärkeimpänä keinona vahinkomäärien pienentämiseksi. Vahinkoperusteisten lupien saantia pidettiin tärkeänä tilanteissa, joissa sudet aiheuttavat merkittävää vahinkoa metsästyskoirille.

Kehitettävänä ideana nähtiin susien liikkeiden reaaliaikaisempi seuraaminen. Toivottiin, että susihavaintoaineisto olisi julkisesti nähtävissä ja hyödynnettävissä. Susihavaintojen avulla voidaan ennakoida susien liikkeitä ja välttää metsästystä susialueilla. Tähän toivottiin sovellusta, joka näyttää havainnot koiratutkassa.

Tilaisuus oli onnistunut. Rotujärjestöt ovat keskeisessä roolissa suomalaisessa metsästyskulttuurissa, ja heidän osallistamisensa susikeskusteluun nähtiin tärkeänä myös tulevaisuudessa. Suomen riistakeskus jatkaa keskustelua uusista koirien suojausmenetelmistä seuraavaksi kaupallisten toimijoiden kanssa osana SusiLIFE-hanketta (LIFE18 NAT/FI/000394).