Vårskare och lös hund är en farlig kombination

Under tiden 1.3 till 19.8 ska hundar hållas kopplade. En lös hund kan nämligen ge ägaren gråa hår och i värsta fall väldiga krav på ersättning.

Bild Pirkka Peltonen
Publicerad25.3.2024

Den lagstadgade tiden då hundar ska hållas kopplade började den första mars. Våren och sommaren är en känslig tid i naturen och syftet med förbudet är att skydda djuren när de väntar, får och har ungar. Ungarna kommer inte undan en okopplad hund, men också den tidiga våren före ungarna föds är en viktig tid för fortplantningen. Medan hunden obehindrat störtar fram på vårskaren tvingas det flyende hjortdjuret vada i meterdjup snö. Djuret kan gripas av panik och skada sig, och en dräktig hona kan av stresspåslaget drabbas av missfall.

I synnerhet i renskötselområdet i norra Finland ska vi iaktta största försiktighet under tiden då skaren bär. Så här gick det nämligen i april i fjol: En hundägare pilkade och lät hunden löpa lös; den rymde och sprang till en utfodringsplats för renar ett par kilometer längre bort. Skaren bar hunden men inte renarna. Hunden skrämde hjorden och flera renar blev skadade och några bröt ett ben och måste avlivas. Inalles fem renar miste livet.

Skadorna besiktades och uppgick till cirka 13 500 euro. Hundägaren ersatte renägarna ur egen ficka. Hunden hade en ansvarsförsäkring, men vi känner inte till om ägaren fick någon ersättning av sitt försäkringsbolag.

Renarna uppträder i stora hjordar som lockar hundar, men deras möjligheter att komma undan är högst begränsade. Fallen där hundar skadar renar under en höstjakt har blivit färre under de senaste åren, men i fjol framträdde april som den enskilt värsta månaden.

Samtliga hundraser ska hållas kopplade

Även om exemplet ovan är hämtat från renskötselområdet så kan också i landets södra delar en lös hund orsaka avsevärda skador på vilda djur, produktionsdjur och sällskapsdjur. Dessutom kan den lösa hunden bli överkörd. Om det uppstår skador på fordonet kan hundägaren bli ersättningsskyldig om han eller hon har låtit hunden löpa lös på grund av slarv eller avsiktligt. Det är därför önskvärt att varje hundägare skaffar en ansvarsförsäkring för sin hund.

Glöm inte heller att upplysa icke-jagande hundägare i bekantskapskretsen om hur viktigt det är att hålla hunden kopplad under den här tiden. Lagen gäller nämligen för hundar av samtliga raser. Undantag från förbudet görs enbart för hundar som är yngre än fem månader, hundar på myndighets- eller tjänsteuppdrag, samt för annan än drivande hund när den används på jakt.