Vitsvanshjorten utgjorde nästan hälften av hjortdjursavskjutningen föregående säsong.

Värdet på det fällda klövviltet överskred 200 miljoner euro

Det går att beräkna det ekonomiska värdet på köttet och rekreationen som jakten efter hjortdjur och vildsvin skapar. I förhållande till arealen fälls mest klövvilt i sydvästra Finland.

textMikael Wikströmbild Eero Vilmi / Vastavalo
Publicerad26.10.2020

Under föregående jaktsäsong fälldes 131 000 klövdjur i vårt land. Ungefär 46,1 % av avskjutningen bestod av vitsvanshjort, ungefär 39,9 % av älg, ungefär 13,1 % av rådjur och ungefär 0,7 % av vildsvin. Dovhjortarna stod för cirka 0,1 % och skogsvildrenarna för cirka 0,01 %. Avskjutningens regionala variationer är mycket stora.

Klövviltsavskjutningens täthet per älghushållningsområde och tusen hektar (fällningar /1000 ha). Finlands viltcentral. M.Wikström 2020.

Sammanlagt för hela landet uppgick den totala köttmängden av klövviltsavskjutningen till cirka 9,2 miljoner kilo. En väldigt liten del av köttet blev såld, men det beräknade köttvärdet uppgick till cirka 81,5 miljoner euro. Jaktens beräknade rekreationsvärde uppgick till cirka 124,5 miljoner euro och det beräknade totalvärdet till cirka 206,0 miljoner euro.

Viltets värde ska delas rättvist

Beräknandet av avskjutningens värde ingår i projektet Intäktsföring av värdet på den hållbara vilthushållningen i Finland som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och drivs av viltcentralen och Jyväskylä yrkeshögskola. Projektet avslutas vid utgången av 2021.

Projektet fokuserar på främjandet av det ekonomiska välbefinnande som viltet ger och beaktar olika viltaktörers synvinklar. Ett av målen för projektet är att identifiera kostnaderna och intäktsmöjligheterna och strukturera dem som en del av värdefördelningsprincipen så att viltets intäktsförda ekonomiska värde fördelas mellan markägar-, jaktförenings- och näringslivsaktörerna på ett rättvist och transparent sätt.